Hoe kunnen we helpen?

Vangnetregeling Ziektewet

Betekenis van Vangnet Ziektewet

Door de Vangnetregeling ZW neemt het UWV in bepaalde situaties de loondoorbetaling van (ex)medewerkers over.

Door de Vangnetregeling ZW neemt het UWV in bepaalde situaties de loondoorbetaling van (ex)medewerkers over. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij:

  • flexwerknemers die een uitzendovereenkomst met uitzendbeding hebben, waarbij de opdrachtgever de ter beschikkingstelling actief en schriftelijk heeft beëindigd in het geval de flexwerknemer ziek wordt. Dit betekent einde uitzendovereenkomst;
  • medewerkers die ziek uit dienst gaan;
  • ziekte ten gevolge van zwangerschap.

Zij ontvangen dan een ZW uitkering van het UWV.

NB: Per 1 juli 2023 is de gewijzigde Cao voor uitzendkrachten van kracht. Dan wordt aan zieke flexwerknemers in een overeenkomst met uitzendbeding loon doorbetaald tot einddatum van hun uitzendovereenkomst.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>