Hoe kunnen we helpen?

Allocatiegroep ABU

Betekenis van Allocatiegroep ABU

De allocatiegroep is een onderdeel van het ABU-loongebouw. Onder de allocatiegroep vallen werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 

Tot de allocatiegroep behoren flexwerknemers die:

  • Door de overheid aangewezen zijn met afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Geen startkwalificatie hebben en via de flexonderneming een kwalificerende opleiding volgen. Deze opleiding moet erop gericht zijn dat een startkwalificatie wordt behaald. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-niveau 2 diploma.

Denk hierbij aan langdurig werklozen, werkzoekenden die recht hebben op de WIA, Participatiewet of Wajong, schoolverlaters, herintreders en vakantiekrachten. 

Als een flexkracht tot de allocatiegroep behoort, mag je een minimum uurloon uit het ABU-loongebouw gebruiken. Dit kan voordelig zijn voor de flexonderneming of de opdrachtgever, omdat je dan een hogere marge of een lager tarief kan toepassen. Zie hiervoor ook de cao voor uitzendkrachten.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ABU-loongebouw | Participatiewet | Wajong | WIA

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>