Hoe kunnen we helpen?

ABU-loongebouw

Betekenis van ABU-loongebouw

Een flexwerker heeft recht op dezelfde beloning als het vaste personeel van die inlener. Echter, in afwijking daarop mag voor specifieke doelgroepen het ABU-loongebouw worden gebruikt.

Het ABU-loongebouw, zoals opgenomen in de cao voor uitzendkrachten, mag gehanteerd worden voor de volgende specifieke groepen uitzendkrachten:

De allocatiegroep. Hieronder vallen werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen (langer dan 1 jaar), werkzoekenden die recht hebben op de WIA, vallen onder de werking van de Participatiewet of WAJONG. Ook personen die geen startkwalificatie hebben behaald (geen diploma havo, vwo-niveau of minimaal mbo-niveau 2), vallen onder de allocatiegroep.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ABU| Allocatiegroep | Inlenersbeloning | Uitzend-cao

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>