Zo werf je in vijf stappen een kennismigrant

Mandy Bakker 28 april 2023 4 min
Categorie: Arbeidsmigranten

Steeds meer organisaties kiezen voor de inzet van kennismigranten. Met een schaars aanbod aan geschikt talent in Nederland moet je creatief denken. Zeker voor functies als een (gast)docent, (wetenschappelijk) onderzoeker of artsen is een vacature moeilijk te vervullen. Maar denk ook aan softwareontwikkelaars of bouwkundig ingenieurs. Hoe werf je nu een kennismigrant? En waar moet je als organisatie aan voldoen? In dit artikel leggen we dat in vijf stappen uit.

Stappenplan voor het werven van een kennismigrant

Iemand die van buiten de Europese Unie komt mag niet zomaar in Nederland werken. Dat kan alleen als een Nederlands werkgever daar toestemming voor heeft met een tewerkstellingsvergunning (TWV). Die toestemming krijgt een werkgever pas als er geen geschikte Nederlandse kandidaat is voor de functie. Deze procedure kan een paar maanden duren, maar er is een uitzondering op de regel voor hoogopgeleiden. Dit noemen we werven met de kennismigrantenregeling. Daarbij hoeft een werkgever geen toestemming te vragen. Wel moet je op een aantal zaken letten.

1. Stel een functieprofiel vast voor de kennismigrant

Voordat je start met werven moet je eerst goed weten waar talent aan moet voldoen. Is het vervullen van vacatures in Nederland lastig door een gebrek aan geschikt talent? Dan kun je kijken naar kennismigranten voor de functie. Kennismigranten zijn hoogopgeleide immigranten, dus die opleidingseis moet ook echt een gegronde reden zijn om de functie uit te kunnen oefenen.

2. Controleer de wet- en regelgeving

Uit welk land wil je een kennismigrant werven? Daar zit nogal een verschil in als je kijkt naar de regelgeving waar een werkgever aan moet voldoen. Wist je dat kennismigranten vanuit de EU/EER en Zwitserland bijvoorbeeld geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig hebben om in Nederland te werken? In sommige landen van herkomst is het dus makkelijker om een kennismigrant te werven en naar Nederland te halen.

Vrije toegang voor kennismigranten

Komt de kennismigrant uit één van onderstaande landen? Dan heeft diegene geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig:

  • Europese Unie (EU)
  • Liechtenstein
  • Noorwegen
  • IJsland
  • Zwitserland

Let op! De kennismigrant moet altijd een geldig paspoort of een geldig identiteitsbewijs hebben.

Gaat het om een kennismigrant van buiten de EU? Ga dan door naar stap 3. Komt de kennismigrant uit een land met vrije toegang? Dan mag je doorgaan naar stap 4.

3. Word een ‘erkend referent’

Ben je op zoek naar een kennismigrant van buiten de EU? De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt dan dat je als werkgever een erkend referent moet zijn om een verblijfsvergunning voor een medewerker aan te vragen. Een erkenning kun je aanvragen via het aanvraagformulier van de IND. De Rijksoverheid deelt daarover meer informatie in een eerder artikel.

Wat betekent dat precies? Als je een hoogopgeleide migrant van buiten de EU in dienst neemt dan heb je als werkgever een aantal wettelijke verplichtingen waar je aan moet voldoen.

Denk aan de zorgplicht, informatieplicht en de administratie- en bewaarplicht. De IND controleert ook of de erkende organisaties zich daaraan houden. Gebeurt dat niet, dan kun je een boete krijgen en /of wordt de erkenning ingetrokken. Als ‘erkend referent’-lid mag je als werkgever een verblijfsvergunning aanvragen voor de kennismigrant.  Ook regel je bij de IND een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), dit document is 90 dagen geldig voor de kennismigrant.

4. Kijk naar de salarisnorm

Omdat een kennismigrant vaak een hoogopgeleide migrant is, trek je ze niet zomaar over de streep met een minimumloon. Jaarlijks wordt in januari van het nieuwe jaar een salariscriterium vrijgegeven voor kennismigranten. Daarbij kijk je naar de leeftijd en het bijbehorende minimumsalaris. Voor dit jaar geldt voor medewerkers onder de 30 jaar een bruto-maandbedrag van €3.672. Let op! De brutobedragen zijn altijd exclusief het vakantietoeslag, dus dat bedrag komt daar nog bovenop.

Het salaris van een kennismigrant is dus vastgelegd. Daar mag je als werkgever niet zomaar onder gaan zitten, zolang je wilt blijven voldoen aan de kennismigrantenregeling.

5. Zorg voor huisvesting

Je bent als werkgever verplicht om de huisvesting te regelen voor de kennismigrant. Per 1 juli 2023 gaat ook een nieuw wetsvoorstel in voor Goed Verhuurderschap. Dat betekent dat een woonruimte aan bepaalde veiligheidseisen en hygiënenormen moet voldoen. Voor een kennismigrant is de leef- en werkomgeving in Nederland nieuw. Er komt van alles op ze af. Vraag of de kennismigrant zelf al iets op het oog heeft en bespreek alles goed voordat diegene aan de slag gaat.

kennismigranten

Je weet nu hoe je als werkgever een kennismigrant werft. Maar dan ben je er nog niet. Zorg ook voor een goede onboarding voor een betrokken en tevreden kennismigrant. Zorg voor een buddy, spreek Engels bij vergaderingen, zodat de kennismigrant zich niet buitengesloten voelt.

Tip! Lees ook: 5 tips voor een soepele onboarding van kennismigranten

>