Ziekteverzuim stijgt hard. Wat kunnen werkgevers daartegen doen?

Marco Hendrikse 17 juni 2022 4 min
Categorie: Verzuim

Het CBS berichtte onlangs dat het ziekteverzuim in het eerste kwartaal 2022 hoger was dan ooit. Nooit eerder sinds het statistiekbureau het ziekteverzuim meet hebben zoveel mensen zich bij hun werkgever ziekgemeld. Werkgevers maken zich daar -terecht- grote zorgen over, zeker in combinatie met de oplopende personeelstekorten.

In het eerste kwartaal van 2022 is het ziekteverzuim gestegen tot 6,3 procent, zo meldt het CBS. In dezelfde periode van 2021 was dit nog 4,8 procent. Griep of verkoudheid werd het meest genoemd als oorzaak voor het verzuimen van medewerkers. Ruim 8% geeft aan te verzuimen wegens corona. Een andere belangrijke reden om te verzuimen zijn psychische klachten. Zes procent van de ziekmelders geeft dit als reden op.

Lees ook: Wat is psychisch verzuim en hoe herken je de signalen?

Aantal coronagevallen stijgt weer

Diverse signalen wijzen erop dat het hoge verzuim doorzet. Zeker nu er ook nog eens een stijgend aantal coronagevallen bijkomt. Het RIVM ziet dit als voorbode voor een grote(re) golf aan coronagevallen en waarschuwt voor een naderende zomergolf aan coronagevallen.

Bijna helft bedrijven maakt zich zorgen over oplopend ziekteverzuim

Werkgevers maken zich ernstige zorgen over het oplopende ziekteverzuim. In de maandelijkse Bedrijvenmonitor van verzekeraar Interpolis geeft 44% van de bedrijven aan dat zij zich zorgen hierover maakt. Om dit percentage in perspectief te plaatsen: in maart 2022 maakte een derde van de bedrijven zich hier zorgen over. In twee maanden tijd is dit percentage dus met tien procentpunt gestegen.

Ziekteverzuim leidt tot meer verzuim

De stijging van het aantal verzuimers is mede te verklaren door de griepgolf die aanhield tot in mei. Ook stijgt het aantal coronagevallen weer. En dan speelt er nog iets. Juist door dit hoge ziekteverzuim, in combinatie met een personeelstekort, neemt de (werk)druk op medewerkers toe. Dat leidt regelmatig tot klachten die psychisch van aard zijn, zoals overspannenheid en burn-out. Uit de cijfers van het CBS bleek al dat dit een belangrijke verzuimfactor is. Steeds meer bedrijven krijgen nu, door deze combinatie van factoren, te maken met uitval van personeel.

Signalen missen door thuiswerken

Doordat medewerkers vaker thuiswerken missen managers ook signalen die duiden op mogelijk verzuim in de toekomst. Een leidinggevende die medewerkers dagelijks ziet, gesprekjes met hen aanknoopt, constateert eerder dat er iets mis is. Dat iemand niet goed in zijn vel zit of toenemende lichamelijke klachten heeft. Op afstand is dit toch moeilijker te constateren. Dit werkt een hoger (toekomstig) verzuim in de hand. Werkgevers maken zich hier dus in toenemende mate zorgen over.

Thuiswerken maakt letten op signalen naderend ziekteverzuim moeilijker

Nadruk op preventie

Het personeelsgebrek is niet zomaar opgelost. Toch kan een werkgever maatregelen nemen om ziekteverzuim te beperken.

Thuisblijven bij klachten

Werkgevers moeten er bij medewerkers op hameren om thuis te blijven als zij klachten hebben. Zeker als dit coronagerelateerde klachten zijn. Laat medewerkers een zelftest doen. Bij een positieve test gaat de betreffende medewerker enkele dagen in isolatie. Ook bij griep- of verkoudheidsverschijnselen is het verstandig de medewerker te verzoeken enkele dagen thuis te blijven (uiteraard is dit ter beoordeling van de medewerker zelf, omdat je als werkgever niet mag vragen wat de medewerker mankeert). Dit voorkomt dat gezonde medewerkers besmet worden, en op hun beurt uitvallen.

Vaker gesprek aangaan

Een leidinggevende moet vaker het gesprek aangaan met medewerkers. Ook als zij (regelmatig) thuiswerken. Zo houdt de leidinggevende de vinger aan de pols en kan deze ingrijpen bij signalen die duiden op naderend/potentieel ziekteverzuim. Voorbeelden van ingrijpen kunnen zijn: een medewerker tijdelijk minder laten werken, het aanpassen van de werkplek, de werkdruk verminderen, het inschakelen van uitzendkrachten, hulp vragen aan andere afdelingen, de mentale weerbaarheid van een medewerker verhogen (bv door coaching), etc.

Gezonde werkplek

Werkgevers zullen nog meer oog moeten hebben voor een gezonde werkplek. Stimuleer beweging (geef ieder medewerker een fitnessabonnement, organiseer wekelijkse hardloopuurtjes, etc). Geef medewerkers een training ‘goed zitten’. Zorg dat de ergonomische aspecten van de werkplek in orde zijn. Biedt een stoppen met roken-cursus aan. Zorg voor een goed gevulde fruitschaal. Alle beetjes helpen.

Aandacht voor financiële situatie

Daarnaast is het verstandig om aandacht te hebben voor de financiële situatie van medewerkers. Volgens brancheorganisatie NBBU heeft 62% van de werkgevers wel eens te maken met werknemers met schulden. Medewerkers met financiële problemen verzuimen vaker. Ten eerste is het belangrijk dat de werkgever dit signaleert. Daarna moet deze het gesprek met de medewerker aangaan, en bijvoorbeeld, met behulp van een coach, het probleem aanpakken. Kijk voor meer informatie ook op de NBBU-pagina Financieel Fit.

Ziekteverzuim is nooit helemaal te voorkomen. Maar nu de druk op organisaties steeds groter wordt, mede als gevolg van personeelstekorten, is aandacht voor (het terugdringen van) ziekteverzuim belangrijker dan ooit!

>