Wist je dat er jaarlijks 8 miljard aan scholing van werknemers wordt uitgegeven?

Marco Hendrikse 17 november 2020 2 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

Om- en bij- en herscholing staat in het middelpunt van de belangstelling. Door onder andere technologische ontwikkelingen en de coronacrises zijn scholingsinspanningen keihard nodig. De overheid zet dan ook in op subsidiering van scholing, bijvoorbeeld via de regeling NL leert door. In het kader hiervan is in 2020 €34 miljoen beschikbaar gesteld voor (online) scholing door minister Koolmees. Hoe verhoudt dit bedrag zich tot de jaarlijkse bestedingen aan scholing? Een druppel op een gloeiende plaat of een flinke hoeveelheid bluswater?

Twee salesmedewerkers krijgen een training telefonische acquisitie. Dat kost de werkgever €1000. Een backofficemedewerker spijkert haar excel-vaardigheden bij voor €200, terwijl haar collega een e-learning over de WAB volgt. Dat valt qua kosten dus allemaal nog wel mee. Zou je denken. Maar bij elkaar opgeteld gaat dit aardig oplopen.

Nederlandse werkgevers zeer actief in scholing

In het november 2020 door de Sociaal Economische Raad (SER) gepubliceerde rapport Private scholingsmiddelen worden alle cijfers nog eens op een rijtje gezet. In Nederland zijn we vrij actief met het (bij-)scholen van medewerkers. Zo volgde in 2017 (recentere cijfers zijn helaas niet beschikbaar) 18,8 procent van de volwassenen een opleiding of cursus. In de EU is dit gemiddeld 11,1 procent. En ter vergelijking: bij onze zuiderburen is dit slechts 7,9 procent. Alleen de Scandinavische landen doen het (veel) beter dan wij.

Bijscholing en verbetering loopbaanperspectief

Tweederde van de trainingen en opleidingen duurt een of enkele dagen en valt daarmee onder de definitie van bijscholing. Dat betekent dat deze scholing met name gericht is op beter functioneren binnen de huidige functie. Het resterende deel van de opleidingen wordt vanuit het oogpunt van het verbeteren van het loopbaanperspectief gevolgd.

Scholingskosten per deelnemer

Van alle bedrijven met meer dan 10 medewerkers doet 85 procent jaarlijks wel iets aan scholing. Gemiddeld gaat het om een bedrag van €1180 per deelnemer (of €490 per werknemer, wanneer werknemers die geen scholing volgen worden meegeteld). Maar dat zijn de zogenaamde out-of-pocket-kosten. Als de uren die de werknemer tijdens werktijd aan de cursus besteedt worden meegenomen, gaat het om €2140 per deelnemer (of €880 per werknemer). Als dus de verletkosten worden meegeteld gaat het scholingsbedrag bijna over de kop. Uiteindelijk gaat het om flinke bedragen. Het gemiddelde wordt uiteraard wel ‘omhooggekrikt’ door ‘substantiëlere’ dag- of deeltijdopleidingen. Zo volgt 13 procent van de medewerkers een dagopleiding, 11 procent een deeltijdopleiding.

Totale kosten opleiding en training werknemers

Naar schatting van de Commissie Vraagfinanciering (2017) geven werkgevers jaarlijks ongeveer €3,6 miljard uit aan opleidingen en trainingen. Daarnaast bedragen de kosten voor gederfde werktijd nog eens €3,3 miljard. Daarmee geven werkgevers in totaal €7 miljard euro aan training en opleiding uit. Worden de uitgaven van de overheid (€1,1 miljard) en kosten die door individuele werknemers worden gemaakt (€300 miljoen) meegenomen, dan komt een grove schatting uit op een totaal van zo’n €8,4 miljard aan scholing in Nederland.

Zo bezien is de subsidie van de overheid in het kader van NL leert door een druppel op een gloeiende plaat. De signaalwerking die van deze subsidie uitgaat moet echter niet onderschat worden!

>