Wetswijzigingen Q3 2021: 4 highlights

28 juni 2021 3 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Als arbeidsmarktprofessional is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Daarom hebben wij voor jou de 4 belangrijkste wijzigingen in het derde kwartaal van 2021 voor je op een rij gezet. Twee daarvan zijn een vooruitblik voor 2022 en de rest van 2021.

1. CAO voor Uitzendkrachten ongewijzigd verlengd tot 1 oktober 2021

De CAO voor Uitzendkrachten wordt ongewijzigd verlengd tot 1 oktober 2021. In de cao zitten alleen een paar kleine tekstuele wijzigingen (bijv. percentage vakantiebijslag voor vakantiewerkers). En verder een periodieke, inhoudelijke aanpassing: de update van de salaristabel voor de allocatiegroep, per 1 juli 2021.

Bron: ABU

2. Verhoging minimumloon en cao-beloning allocatiegroep per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 worden de minimumlonen en de cao-beloning allocatiegroep verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen wordt per die datum €1.701,00 per maand en €392,55 per week. Of, als er een andere tijdsduur is overeengekomen: €78,51 per werkdag. Tegelijkertijd wordt het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

Verhoging cao-beloning allocatiegroep

De verhoging van het minimumloon heeft directe gevolgen voor de beginsalarissen van de tabel voor de cao-beloning allocatiegroep, zoals die is opgenomen in artikel 33 van de ABU-CAO.

Bron: ABU

Vooruitblik 2021-2022

De volgende wijzigingen zijn pas na Q3 van 2021 of in 2022 van toepassing.

3. Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald.

Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op. Daarom heeft het kabinet besloten om de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun dagloon, tot vijftig procent van het maximum dagloon. De regeling gaat op 2 augustus 2022 in.

Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dus zonder doorbetaling. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken. De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof. Moeders hebben ook recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het kabinet geeft met deze besluiten ook invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.

Bron: Rijksoverheid.nl

4. Reiskostenvergoedingen moeten per 1-10-2021 opnieuw in kaart worden gebracht

Vaste reiskostenvergoedingen mochten in het kader van de coronacrisis heel 2020/2021 door blijven lopen. Maar per 1 oktober 2021 mogen thuiswerkdagen niet langer als kantoordagen worden aangemerkt. Tot en met 30 september 2021 mag de werkgever thuiswerkdagen nog wel als reisdagen aanmerken. Dat betekent dat alle reiskostenvergoedingen die op basis van het reispatroon voor 13 maart 2020 zijn vastgesteld tot 1 oktober mogen doorlopen. Op 1 oktober 2021 vervalt die tijdelijke goedkeuring. Dat betekent dat werkgevers die de reiskostenvergoeding hebben laten doorlopen het reispatroon opnieuw in kaart moeten brengen.

Bron: Salarisnet

Wil jij op de hoogte blijven?

artra verstuurt elke week een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en kennis over de arbeidsmarkt.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

>