Weg met alle vooroordelen over oudere medewerkers!

Marco Hendrikse 2 oktober 2023 3 min
Categorieën: Arbeidsmarkt, Recruitment

Afgelopen zomer meldde de gemeente Lopik dat zij 15 gepensioneerden had aangenomen. Zij had daarvoor een speciale wervingsactie onder gepensioneerden opgezet, waar 45 reacties op kwamen. De gemeente was blij verrast met het aantal en de kwaliteit van de reacties. Toch is het in Nederland nog geen gemeengoed om ouderen aan te nemen. Discriminatie op leeftijd komt veel voor. Er zijn ook nogal wat vooroordelen over oudere medewerkers. Richard Ridderinkhof schreef er in de Correspondent een uitgebreid artikel over, waarin hij alle vooroordelen over 50-plussers weerlegt.

Het initiatief van de gemeente Lopik, met  volgens de woordvoerder ‘overweldigend’ resultaat, vindt nog niet echt navolging. En dat is vreemd gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Dat vindt ook Ridderinkhof. Volgens de schrijver en onderzoeker staan ruim 50.000 ouderen te trappelen om aan het werk te gaan. En dat juicht hij toe, want alle vooroordelen over ouderen kunnen worden weerlegd. “Ervaren medewerkers zijn voor elke organisatie een aanwinst.” Maar ja, krijg dat maar eens tussen de oren van werkgevers.

Vooroordelen oudere medewerkers

Welke vooroordelen bestaan er allemaal over oudere medewerkers? Ze zouden minder productief zijn, minder energiek, niet digitaal vaardig en inflexibel. Investeringen, zoals opleiding en training, renderen niet meer bij oudere medewerkers en ze zijn vaak ziek, zo is de gedachte. Sowieso zijn die oudere medewerkers duur. Veel duurder dan zo’n slimme en energieke pas-afgestudeerde hbo’er.

Tip! Lees ook: Gepensioneerden veelbelovend onbenut arbeidspotentieel

Alle vooroordelen over oudere medewerkers weerlegd

Als goed naar allerlei wetenschappelijk bewijs wordt gekeken blijkt dat de meeste vooroordelen over oudere medewerkers onzin zijn. Ridderinkhof zet ze op een rij:

Oudere werknemers zijn minder efficiënt. Jonge collega’s zijn wellicht sneller, maar daar staat tegenover dat ze meer fouten maken. Per saldo is daarmee de effectiviteit van ouderen en jongere medewerkers gelijk. Ridderinkhof heeft zelfs onderzoeken gevonden dat ouderen productiever zouden zijn. Ze lossen met hun ervaring sneller problemen op, hebben minder bewijsdrang en werken daardoor beter samen.

Oudere werknemers zijn minder flexibel. Ze zijn zeker niet minder bereid tot verandering.  Ze zijn zelfs beter in het aanleren van detailgerichte taken en in het doorzien van complexe situaties. Voor het aanleren van nieuwe vaardigheden zijn ‘gedrevenheid’ en ‘nieuwsgierigheid’ de aanjagers. En dat is dus echt niet aan leeftijd gebonden.

Vooroordelen over oudere medewerkers zijn diepgeworteld

Investeringen in oudere medewerkers renderen niet. Juist oudere medewerkers blijven een werkgever (langer) trouw. Hoe jonger, hoe hoger het verloop. Investeringen in bijvoorbeeld een opleiding van oudere medewerkers worden dus (vrijwel) zeker terugverdiend.

Oudere werknemers zijn een bron van hoge(re) ziektekosten. Uit onderzoek blijkt dat oudere werknemers niet minder gezond zijn dan jongere. Daar komt nog eens bij dat oudere medewerkers zich minder snel ziek melden dan jongere medewerkers. En ja, als ze zich ziek melden is er echt iets aan de hand. Maar het langdurig ziekteverzuim is zeer beperkt. Slechts 1,5 procent van de ziekmeldingen van ouderen duurt langer dan vier maanden.

De boodschap: Laat die vooroordelen varen. Ze zijn nergens op gebaseerd. Sterker nog, door ervaring lossen ouderen sneller complexe problemen op, doorzien ze situaties sneller – juist onder druk – en maken ze minder fouten. Ook op oudere leeftijd is het brein in staat om zich aan te passen en te groeien. Dat betekent dat nieuw vaardigheden kunnen worden aangeleerd.

Diversiteit

Ook uit het oogpunt van diversiteit is het belangrijk om oudere medewerkers in een team te hebben. Diverse teams zijn productiever en innovatiever. Jongeren en ouderen samen laten werken is dus slim.

Reverse mentoring

Ouderen en jongeren kunnen veel van elkaar leren. Zet een buddysysteem op (reverse mentoring). Een jonge(re) en oudere medewerker worden dan aan elkaar gekoppeld. Jong en oud kunnen zo leren van elkaar.

Tip! Lees ook: Hoe haal je medewerkers over om door te werken na pensionering

De knop moet om. Alle vooroordelen over oudere medewerkers moeten van tafel. Alleen zo kunnen alle onvervulde vacatures vervuld worden. De gemeente Lopik weet dat al.

>