Week van de Werkstress 2020: focus op grip en ontwikkeling

Denise Brijan 18 november 2020 3 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

De aandacht voor de mentale gezondheid van Nederlanders is dit jaar wel extra belangrijk gebleken: er is meer werkloosheid, meer onzekerheid en veel mensen missen nu hun gebruikelijke uitlaatkleppen. Daarnaast is de grens tussen werk en privé voor de meesten nog nooit zo vaag geweest. Daarom gaat dit jaar de Week van de Werkstress over deze thema’s.

Gezonde werkdruk of stress?

Er is niets mis met een gezonde werkdruk, maar het wordt ongezond als dit omslaat in stress. Dit leidt vaak tot verzuim. Bij maar liefst 37 procent van alle verzuimgevallen wordt werkdruk of werkstress als reden voor verzuim gegeven, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. “Maatregelen om werkstress en uitval tegen te gaan blijven dus hard nodig, zeker nu de werk- en leefsituatie voor veel mensen als gevolg van de coronacrisis zo drastisch is gewijzigd,” aldus Dorothé van den Aker, die namens Oval de landelijke Week van de Werkstress coördineert.

Een paar korte feiten over werkstress

  • Stress op de werkvloer is volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beroepsziekte nummer 1.
  • De gemiddelde verzuimduur bij werkstress is 54,9 dagen (Arbobalans 2018, TNO)
  • Parttimers, vrouwen en mensen tussen de 25 en 44 jaar hebben het meest last van stress.
  • 17,3% van de medewerkers heeft burn-outklachten (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, TNO/CBS).
  • 8% van de thuiswerkers heeft dit jaar verzuimd vanwege vermoeidheid of concentratieproblemen.

Concentratieproblemen

De verzuimkosten die gerelateerd zijn aan werkstress lopen op: in 2018 (het meest recente jaar waarover dit bekend is) was dit maar liefst 3,1 miljard euro. Wat het effect gaat zijn van corona hierop, moet nog blijken. Maar dat er impact is op medewerkers is duidelijk. Er heerst angst en onzekerheid over het virus, sommigen komen in financiële problemen of voelen zich eenzaam. Concreet is al bekend uit onderzoek dat twaalf procent van de thuiswerkers moeite heeft om zich te concentreren tijdens het werk. Dat is twee keer zo veel als mensen die op kantoor of een andere locatie buitenshuis werken. Ook blijkt dat mensen die alleen wonen meer moeite hebben met het permanente thuiswerken: ze missen het contact met hun collega’s en hebben meer moeite om de werkdag goed (en op tijd!) af te sluiten. Dit alles kan leiden tot meer werkstress.

Lees ook: Verzuimpreventie als medewerkers thuiswerken

Week van de werkstress

Wat maakt een werksituatie stressvol?

Volgens arbeids- en organisatiepsychologe Debby Beckers van de Radboud Universiteit lopen we gevaar zodra we ons gevoel van controle verliezen, en niet meer weten hoe we een situatie aan moeten pakken of oplossen. “We kunnen veel aan, zolang we het gevoel maar hebben dat we er wel weer uitkomen. Werkomstandigheden die dit gevoel versterken: hoge taakeisen zoals ‘te veel werk in te weinig tijd’ of ‘te moeilijk werk’, een gebrek aan sociale steun door werkgevers en collega’s, onvoldoende autonomie, en een gebrek aan feedback.” Dat wordt ook ondersteund door cijfers uit onderzoek van Oval: 43 procent van de werknemers ervaart lage autonomie op het werk en 38 procent vind de taakeisen te hoog.

Wat kunnen we doen tegen werkstress?

Het is dus niet vreemd dat de hele coronasituatie werkstress en burn-outs in de hand werkt. Maar wat kunnen we hier dan tegen doen? Beckers adviseert om zuiniger en kritischer om te gaan met je tijd en energie. “Bepaal wat je prioriteiten zijn. Vaak zijn er maar een paar zaken die echt belangrijk zijn, ook privé. Maak dus onderscheid tussen de weinige essentiële dingen en de vele onbelangrijke zaken. Zelf bepalen waar je prioriteiten liggen, want er is niemand anders die het voor je doet.”

Focus, samenwerking en grip

De Week van de Werkstress draait in 2020 om de volgende vijf subthema’s: focus, samenwerking, ontwikkeling, grip en creativiteit. Honderden bedrijven in het land doen weer mee en organiseren activiteiten, zoals een gratis Loopbaantelefoon, webinars over energiebronnen en thuiswerken, online meditatiesessies en er worden ervaringsverhalen, ‘workhacks’ en tips van experts gedeeld om juist in deze tijd geïnspireerd en verbonden te blijven met het werk.

De Academy for Recruitment kan jou bijvoorbeeld leren hoe je de juiste prioriteiten stelt en meer grip krijgt op je tijd. Hiermee is veel werkstress gemakkelijk te voorkomen. Meer info? Neem een kijkje bij onze cursus timemanagement.

>