Verzuimpreventie als medewerkers thuiswerken

Marco Hendrikse 1 november 2020 4 min
Categorie: Verzuim

Als medewerkers verzuimen kost dat geld. Een medewerker die ziek is draait geen omzet. Is niet productief. De gemiddelde kosten van verzuim worden geschat op €200 tot €400 per dag. En mogelijk moeten collega’s overwerken, hebben ze (meer) stress en zijn klanten boos of gefrustreerd. Allemaal redenen om verzuim zoveel mogelijk te beperken. Met verzuimpreventie probeer je te voorkomen dat medewerkers ziek worden en uitvallen.

Veel organisaties hebben dan ook beleid rondom de preventie van ziekteverzuim. Het is zelfs wettelijk verplicht om minstens één preventiemedewerker in dienst te hebben. Bij kleinere organisaties, tot 26 werknemers, mag de directeur de preventiemedewerker zijn.

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker is vraagbaak voor medewerkers op het gebied van veilig en gezond werken. Deze medewerker ziet toe op het minimaliseren van de gezondheidsrisico’s die zijn vastgelegd in een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Deze RI&E is voor iedere werkgever verplicht. Dat doet de preventiemedewerker bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en door toe te zien op juist gebruik van hulp- en beschermingsmiddelen. Maar hoe doe je aan preventie als medewerkers massaal thuiswerken?

Sterke toename klachten bij thuiswerkers

Volgens onderzoek van CNV hebben veel thuiswerkers klachten. Zo geven vier op de tien thuiswerkers aan dat ze vaker last hebben van fysieke klachten. In heel Nederland zou het dan om honderdduizenden medewerkers met klachten aan bijvoorbeeld schouder, nek, rug en arm gaan. Maar ook het aantal medewerkers met mentale problemen, tot aan burn-out toe, groeit. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 44 procent van de thuiswerkers niet beschikt over een Arbo-verantwoorde werkplek. Vanuit preventieoogpunt zijn dat alarmerende percentages. Een kwart van de thuiswerkers wil dan ook graag meer ondersteuning en tips om gezond te blijven.

Naast ziekteverzuim door een coronabesmetting dreigt het aantal verzuimende medewerkers dus sterk op te lopen. Hoog tijd dus om verzuimpreventie prioriteit te geven. Wat kan de werkgever – op afstand – doen om ziekteverzuim te voorkomen?

Zorgplicht werkgever

Natuurlijk is het vaak ondoenlijk voor de werkgever om thuiswerkplekken in te richten. Als de woonsituatie van medewerkers dat al toelaat natuurlijk. Als werkgever heb je echter wel een zorgplicht. De werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde (inrichting van) de werkplek. Dit geldt ook voor de thuiswerkplek. In hoeverre daar invulling aan gegeven kan worden is afhankelijk van wat redelijkerwijs gevergd kan worden van de werkgever. Een verbouwing van een appartement gaat bijvoorbeeld te ver.

Voorlichting

In sommige gevallen wordt ook geld beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld het aanschaffen van een ergonomische stoel. Maar het belangrijkste is het geven van voorlichting. Op arboportaal.nl, onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, worden tips gegeven voor thuiswerken. Deze kunnen meegenomen worden in het voorlichten van medewerkers.

Om mentaal gezond te blijven is het goed om aandacht te besteden aan:

  • Pauzes: Een regelmatig korte pauze zorgt ervoor dat werk beter vol te houden is.
  • Beweging: Geef aan dat het belangrijk is voldoende te beweging. Af en toe opstaan en een stukje lopen. Of (bijvoorbeeld) na de lunch een wat langere wandeling. Even naar buiten.
  • Contact houden met collega’s: Veel medewerkers klagen over eenzaamheid en over onthechting. Zorg dus voor onderling contact met collega’s. Dat kan telefonisch, maar nog prettiger is het om elkaar even te zien. Bijvoorbeeld via Teams, Zoom of Facetime.
  • Zorg voor routine: Geef aan dat het verstandig is om vaste werktijden aan te houden. Dat heeft ook minder ingrijpende gevolgen voor de werk-privébalans.
  • Positief denken: In deze tijd is het normaal dat medewerkers wel een sombere gedachten hebt. Het is dan goed om aan iets leuks te denken. Of bijvoorbeeld aan goede prestaties die geleverd zijn.

In de preventieve sfeer moet aandacht besteed worden aan de inrichting van de werkplek. Een werkgever kan medewerkers op het volgende wijzen:

  • Stoel- en tafelhoogte moeten op elkaar afgestemd worden, zodat de armen een ontspannen houding kunnen aannemen. Dit lukt het best met je ellebogen op, of net iets boven tafelhoogte. De knieën moeten zich op dezelfde hoogte als de heupen bevinden.
  • Het beeldscherm moet recht voor de medewerker staan. Een licht neerwaartse blik op het scherm is het beste. Dat verkleint de kans op een slechte houding van de nek en is minder vermoeiend voor de ogen.

Deze infographic van TNO, ARBO en VMN geeft ook aanknopingspunten voor een preventiebeleid.

Ook interessant: whitepaper De waarde van een goed gesprek bij ziekteverzuim

Verzuimpreventie op afstand hard nodig

Juist nu medewerkers massaal thuiswerken ligt een hoger verzuim op de loer. Het leidt tot mentale problemen en de thuiswerkplek is vaak niet ideaal en zorgt voor lichamelijke klachten. Verzuimpreventie is en blijft van belang. Door regelmatig contact met medewerkers te hebben en door goede voorlichting kunnen klachten voorkomen worden. Ook op afstand is verzuimpreventie mogelijk!

>