Beroepsziekten vooral van psychische aard

Marco Hendrikse 5 november 2020 2 min
Categorie: Verzuim

Oktober 2020 publiceerde het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) weer haar jaarlijkse rapportage ‘Beroepsziekten in Cijfers’ over het aantal beroepsziekten. In 2019 werden in totaal 3.691 beroepsziekten gemeld. Het NCvB doet hier verslag van zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Beroepsziekten moeten immers zoveel mogelijk voorkomen worden.

Het totaal aantal gemelde beroepsziekten is gedaald ten opzichte van vorige jaren. Vooral het aantal meldingen van beroepsziekten bij ambachtslieden neemt snel af. Bij andere beroepsgroepen, vooral ‘kantoorwerkers’, neemt het aantal meldingen (relatief) toe.

Beroepsziekten naar beroepsgroep

Bron: NCvB, 2020

Psychische beroepsziekten

Zestig procent van de meldingen betreft psychische beroepsziekten. De meest gemelde beroepsziekte binnen deze categorie is burn-out en overspanning. Maar ook posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie worden regelmatig genoemd. PTTS wordt vooral gerapporteerd in specifieke sectoren, zoals de politie, gezondheidszorg en personenvervoer. Een kwart van de meldingen van psychische beroepsziekten komt sowieso uit de zorg.

Risicofactoren

Vooral ‘teveel werk’ wordt genoemd als risicofactor van psychische beroepsziekten. Maar ook agressie en intimidatie en te weinig steun van de leidinggevende worden als risicofactor genoemd.

Beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat

Bijna duizend meldingen kreeg de NCvB binnen over beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat. Repetitive Strain Injury (RSI) en tenniselleboog zijn de meest voorkomende ziektebeelden. Beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat leiden het vaakst tot volledige arbeidsongeschiktheid: 9% resulteert in blijvende arbeidsongeschiktheid. Medewerkers die wel terugkeren op het werk verzuimen vaak lang: 27% van de beroepsziektemeldingen gaat gepaard met 1-3 maanden verzuim, 31% met 3-6 maanden verzuim en 17% met verzuim langer dan 6 maanden.

Door aandacht te besteden aan preventie – ook, of juist, belangrijk in deze tijd van corona – kunnen dit soort klachten voorkomen worden.

Corona als beroepsziekte

Het rapport betreft dus de meldingen van beroepsziekten in 2019. Echter, sinds maart 2020 is het ook mogelijk om COVID-19 als beroepsziekte te registreren. Gezien de actualiteit worden de cijfers hierover in het rapport meegenomen. Tot 1 augustus 2020 zijn er 732 meldingen van COVID-19 als beroepsziekte gedaan. Niet verrassend kwamen de meeste meldingen uit verpleeg- en verzorgingstehuizen.

>