Vaardigheidsgericht werven: uitleg en 4 belangrijke voordelen

Mandy Bakker 10 augustus 2023 5 min
Categorieën: Recruitment, Selecteren

Van traditioneel werven naar vaardigheidsgericht werven. In een tijd van arbeidsmarktkrapte lijkt het vinden van geschikt talent een uitdaging. Maar wat als we eens niet te snel oordelen op basis van werkervaring en diploma’s. Want wie weet beschikt een sollicitant wel over unieke vaardigheden, die perfect aansluiten bij de functie.

Uit een werkgeversonderzoek vanuit het UWV blijkt dat werkgevers steeds meer waarde hechten aan de vaardigheden van sollicitanten bij personeelswerving. Werkervaring en/of diploma’s worden minder belangrijk. Werven op basis van harde en zachte vaardigheden kent veel voordelen. In dit artikel leggen we de betekenis uit en zetten we vier voordelen op een rij.

Verschil tussen harde en zachte vaardigheden

Vaardigheden kunnen we onderscheiden in harde en zachte vaardigheden. Vaak wordt hier ook de term hard skills of soft skills voor gebruikt.

Wat is een harde vaardigheid of hard skill?

  • Harde vaardigheden of hard skills zijn meetbare vaardigheden, die je vooral gebruikt voor een specifieke functie. Denk aan programmeurvaardigheden, marketingvaardigheden of het werken met programma’s, zoals bijvoorbeeld Photoshop, Adobe en Excel. Onder hard skills verstaan we ook aantoonbare kennis uit een specifiek vakgebied. Bijvoorbeeld als je als uitzendprofessional een SEU-diploma hebt behaald en je daardoor beschikt over relevante kennis voor de uitzendbranche. Dit is aantoonbaar en meetbaar.

Wat is een zachte vaardigheid of een soft skill?

  • Zachte vaardigheden of soft skills zijn functie-eisen die je niet direct kunt meten. Het zegt meer over de persoon zelf. Een voorbeeld van een zacht selectiecriterium is dat je communicatief vaardig bent. Maar ook vaardigheden als sociaal, optimistisch, oplossingsgericht, ruimdenkend, gedreven en goed kunnen samenwerken zijn soft skills.

Belang van vaardigheden bij personeelswerving

De werving en selectie op basis van vaardigheden wordt steeds vaker toegepast. 75% van de werkgevers uit het werkgeversonderzoek van het UWV vindt het belangrijk om goed naar de vaardigheden te kijken bij de werving en selectie. Daarnaast hecht 61% van de werkgevers ook waarde aan specifieke vakkennis. Relevante werkervaring als functie-eis vindt 38% van de werkgevers belangrijk.

En van alle ondervraagden vindt 41% het meenemen van de juiste diploma’s en certificaten bij de werving nog belangrijk en 28% enigszins belangrijk. Een kanttekening daarbij is dat veel organisaties in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur de juiste diploma’s en/of certificaten wel als belangrijke functie-eis zien.

Leren en ontwikkelen

7 op de 10 werkgevers heeft in 2021-2022 weleens een vacature ingevuld met kandidaten die niet voldeden aan de gestelde functie-eisen. Vooral de gevraagde werkervaring werd vaak losgelaten als harde eis. Wanneer een kandidaat niet volledig voldeed aan alle eisen dan zetten werkgevers een scholingstraject in. Ruim de helft van alle ondervraagden heeft een opleiding, training of cursus ingezet om een kandidaat alsnog aan te laten sluiten op het functieprofiel.

Recruiters noemen personeelswerving op basis van vaardigheden ook wel: kijken naar de ‘onderkant van het cv’. Want daar staan meestal opsommingen over de vaardigheden van een persoon. En daaruit kun je opmaken hoe iemand is en of dat past in een teamverband. Hard skills heb je nodig om een functie uit te oefenen en de soft skills zeggen meer over de persoon en hoe iemand in een groep past. Belangrijk om daar in de werving en selectie bij stil te staan.

Voordelen van werven en selecteren op basis van vaardigheden

Niets voor niets schrappen veel organisaties traditionele wervingspraktijken en kijken ze naar de nodige vaardigheden voor een functie. Dat brengt meerdere voordelen met zich mee.

1.       Diversiteit

Als je op een andere manier gaat werven, dan trek je ook een breder publiek aan. Zo bied je meerdere kandidaten de mogelijkheid om toch te solliciteren op een functie, die op basis van diploma’s en werkervaring in eerste instantie minder geschikt leek.

2.     Gelijke kansen

Voorheen was ‘normaal’ om puur naar werkervaring en diploma’s te kijken voor bepaalde functies. Nu creëer je met werven op basis van vaardigheden meer gelijke kansen voor mensen die niet beschikken over een dergelijke vooropleiding in die richting, maar wel potentie hebben.

Leestip! Nog steeds geen gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt

3.     Grotere talentpool

Daarmee trek je talent uit onverwachte hoek aan en breid je de talentpool verder uit met geschikte kandidaten.

4.     Behoud van personeel

Uit onderzoek blijkt deze manier van werven nog een voordeel kent, namelijk: een hogere retentie. Wanneer je bewust kijkt naar welke vaardigheden in een team passen, dan is de kans op een match binnen het team groter. Je kijkt meer naar de personen die passen bij de cultuur van de organisatie.

Toetsen van vaardigheden

Wist je dat je vaardigheden kunt laten toetsen en vastleggen bij het EVC centrum in Nederland? De afkorting ‘EVC’ staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Dat betekent dat mensen zonder ervaring of een diploma voor een bepaald vakgebied toch een erkenning kunnen krijgen van hun competenties. Met een assessment of quickscan kijkt men naar eerdere ervaringen en de bijbehorende vaardigheden.

Voorbeeld

Stel je hebt geen vooropleiding gevolgd om als manager aan de slag te gaan. Maar je hebt wel als coach leiding gegeven aan een voetbalteam. In eerste instantie denk je wellicht dat dit om een hobby gaat en niet per se zakelijk van belang is. Maar niets is minder waar. Deze vaardigheden kun je ook goed toepassen voor een functie als manager of leider.

Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld een carrièreswitch wilt maken en toch unieke competenties voor een nieuwe functie wil laten vastleggen. Of een opleiding gaat volgen en daarmee vrijstelling voor een bepaald onderdeel kunt aanvragen.

Met een EVC-certificering kun je dan aantonen dat je al een soortgelijke ervaring hebt opgedaan.

Assessment voor meer inzicht

Heb je geen idee welke zachte en harde vaardigheden bij iemand passen? Dan biedt een persoonlijkheidstest uitkomst. Met een Bridge Personality-test krijg je interessante inzichten in iemands persoonlijkheid, competenties, maar ook hoe iemand zich gedraagt in een team. Handig om inzichten te krijgen over de samenhang van personen binnen jouw team en/of de potentiële kandidaat daarin matcht.

Meer weten? Lees meer op de pagina over the Bridge Personality-test en krijg inzicht in o.a. belangrijke competenties van (potentiële) medewerkers.

>