Hoe kunnen we helpen?

Subjectieve (zachte) selectiecriteria

Betekenis van Subjectieve (zachte) selectiecriteria

Subjectieve (zachte) selectiecriteria, ook wel soft skills genoemd, zijn functie-eisen die niet direct meetbaar en controleerbaar zijn op basis van het cv. Voorbeelden van zachte selectiecriteria zijn het vermogen om samen te werken, oplossingsgerichtheid of doorzettingsvermogen. Ook communicatieve vaardigheden worden tot de soft skills gerekend. 

Vaardigheden 21ste eeuw

Om ook in de toekomst succesvol te zijn in een arbeidsorganisatie is de voorspelling dat naast (harde) digitale vaardigheden, juist soft skills nodig zijn. Vooral communicatieve vaardigheden, creativiteit en leiderschap worden in dat verband genoemd. Het zijn in ieder geval vaardigheden die niet direct uit bijvoorbeeld werkervaring of vooropleiding blijken en daarmee niet in een oogopslag uit het cv te halen zijn. 

Sommige recruiters spreken in verband met zachte vaardigheden over ‘de onderkant van het cv’.  Daar worden vaak hobby’s en nevenwerkzaamheden vermeld. Deze zouden indicatief kunnen zijn voor bepaalde vaardigheden. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Recruitment | Selectiecriteria | Werving en selectie

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>