Nog steeds geen gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt

Mandy Bakker 27 juli 2023 3 min
Categorieën: Arbeidsmarkt, Recruitment

Onlangs heeft werkgeversvereniging AWVN een manifest uitgebracht over gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Met als doel om een beweging in gang te zetten, zodat werkgevers zorgen voor gelijke kansen.

Steeds meer bedrijven zetten zich al in voor een inclusieve en diverse cultuur met een sterk DEI-beleid. Voor velen is het vinden van geschikt talent nog een uitdaging, vanwege de aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Toch staan er nog steeds veel mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt, die genoeg potentie hebben om aan de slag te gaan.

Aan de zijlijn

Uit onderzoek van Pro Contact en Markteffect blijkt dat 18% van de Nederlandse werkgevers enkel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanneemt, wanneer dit pure noodzaak is. Dit onderzoek is gehouden onder ruim 300 Nederlandse ondernemers en managers in bedrijven van verschillende grootte en met minimaal 10 fte.

Dat gaat dus om één op de vijf werkgevers die bepaalde groepen bij voorbaat uitsluit. Denk daarbij aan mensen met o.a. een chronische aandoening, fysiek gehandicapten. Maar ook mensen met zware geldproblemen, een verslavingsverleden, ex-gedetineerden, langdurig werklozen, 60-plussers en/of statushouders.

Zonde, want juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kun je, met wat hulp, goed inzetten. Met leerwerktrajecten, subsidies en andere initiatieven beschik je op een creatieve manier toch over kandidaten. En dat is handig voor moeilijk vervulbare vacatures. Brancheorganisatie NBBU en de Reclassering sloten de handen ineen met een initiatief voor het bemiddelen van ex-gedetineerden.

Leestip! Een ex-delinquent als intercedent of uitzendkracht

Kansen op de arbeidsmarkt

Opvallend is wel dat 64 procent van alle respondenten aangeeft dat iedereen een gelijke kans verdient op de arbeidsmarkt. Toch lijkt niet iedereen die kansen zelf te willen bieden. Vooral ondernemers van midden- en kleinbedrijven zien het minder zitten, dan de grotere organisaties.

Drie groepen springen eruit

Van alle onderzochte groepen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt springen er drie uit, waar meer dan de helft van de respondenten hen wel een kans wil geven. Dit gaat over alleenstaande ouders (72%), 60-plussers (59%) en statushouders (51%).

Zo geeft 46% van de respondenten aan dat ze mensen met een chronische vermoeidheidssyndroom in alle waarschijnlijkheid niet aannemen of daar een kleine kans voor zien.

“Het is verrassend om te zien dat veel bedrijven nog steeds zo’n stugge houding hebben met betrekking tot deze groep mensen, vooral nu inclusiviteit een steeds belangrijker maatschappelijk thema wordt. En aangezien het merendeel van de organisaties zelfs zegt dat iedereen een gelijke kans verdient op de arbeidsmarkt, lijkt het mij ook de hoogste tijd dat de daad bij het woord gevoegd wordt”, aldus Willem Bos, creatief directeur van Pro Contact.

(Om)denken in mogelijkheden

Opvallend is dat ondanks de arbeidsmarktkrapte sommige mensen nog steeds worden uitgesloten. Werkgevers of HR-medewerkers lijken kritisch en kijken nog niet altijd naar het onbenut arbeidspotentieel. In Nederland staan zo’n 2 miljoen mensen aan de zijlijn. Bijvoorbeeld 60-plussers, statushouders en ongeschoolden. Juist met wat hulp heb je daar een prima kandidaat aan voor de toekomst. En daarnaast is iemand je extra dankbaar wanneer je hen wel die kans geeft.

Voorbeelden van leerwerktrajecten

Het UWV biedt ook mogelijkheden aan voor moeilijk vervulbare vacatures met een leerwerktraject. Eerder schreven we daar een artikel over met praktijkvoorbeelden van bedrijven die blij verrast zijn met hun nieuwe medewerkers. Een win-winsituatie dus.

Subsidie

Met wat omdenken, creëer je toch veel mogelijkheden om iedereen gelijke kansen aan te bieden op de arbeidsmarkt. Minister Carola Schouten van het Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft aangegeven dat er € 70 miljoen subsidie beschikbaar komt vanuit het Europees Sociaal Fonds (EFS+). Deze subsidie is bedoeld voor scholing en begeleiding van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Voor de aanvraag staan drie doelstellingen centraal: het verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt, een leven lang ontwikkelen en inclusie.

Ook uitzendbureaus kunnen van deze regeling gebruikmaken. Vanaf 2 oktober 2023 tot en met 2 februari 2024 kun je een aanvraag indienen. Meer informatie over het uitvoeringsbeleid vind je op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aan de slag

Meer weten? Op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

>