UWV helpt werkgever op weg bij re-integratie met Quick start

Denise Brijan 14 augustus 2020 2 min
Categorie: Verzuim

Het UWV heeft de ‘Quick start bij de Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd. Dit is een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter, waarin de grote lijnen weergegeven zijn van de stappen die een werkgever moet zetten voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

Ondersteuning werkgever

De quick start is geen vervanger voor de Werkwijzer Poortwachter, maar een aanvulling hierop. Het ondersteunt werkgevers in de stappen die ze moeten zetten bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. In de quick start vind de werkgever terug welke verantwoordelijkheden de organisatie heeft, ook ten aanzien van de deskundigen die ingeschakeld worden. Die verantwoordelijkheid begint al bij de eerste dag van ziekmelding, en kan een paar jaar duren.

Tijdlijn voor acties

In de quick start staat de tijdlijn beschreven wanneer de werkgever actie moet ondernemen voor de re-integratie van de zieke werknemer. Deze bestrijkt een periode van 104 weken. Zo moet na zes weken ziekte bijvoorbeeld een probleemanalyse opgesteld worden. Daarnaast is bij sommige stappen een uitgebreidere toelichting te vinden. Bijvoorbeeld als de ziekmelding langer duurt dan zes weken. Als de werkgever zich onvoldoende inspant voor de re-integratie van de zieke medewerker, legt het UWV een loonsanctie op. De loondoorbetalingsplicht en re-integratieverplichting worden dan met hoogstens een jaar verlengd.

Toevoeging COVID-19

In mei voegde het UWV ook al een andere bijlage toe aan de werkwijzer, namelijk het addendum Poortwachter COVID-19. Hierin vind je hoe het UWV de invloed (van de maatregelen) van de coronacrisis op re-integratietrajecten beoordeelt. Bij de beoordeling levert UWV maatwerk. Het addendum wordt aangepast als dat nodig is vanwege nieuwe ontwikkelingen.

>