Ruim een miljard extra voor bevorderen scholing en ontwikkeling

Marco Hendrikse 12 oktober 2022 3 min
Categorieën: Opleiding & Ontwikkeling, Subsidie

De ministeries van SZW en Onderwijs maakten recent bekend € 1,2 miljard (extra) uit te trekken voor het versterken van de leer- en ontwikkelcultuur in Nederland. Naast dit geld werd ook een website gelanceerd waarop alle informatie staat over opleidingsmogelijkheden en de financiering van scholing.

Leven Lang Ontwikkelen van groot belang

De ministers Van Gennip (SZW) en Wiersema (Onderwijs) schrijven in een brief aan de Tweede Kamer:

“Door zich te blijven ontwikkelen halen mensen meer plezier en voldoening uit hun werk. Om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken – en om onze kenniseconomie te beschermen – is inzet op leren en ontwikkelen voor volwassenen van groot belang. Ook helpt het mensen bij het behouden van en verder groeien in hun baan, of juist op weg naar een nieuwe baan.

Om mensen wendbaar te houden op de arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen (LLO) van groot belang. Voor werknemers biedt LLO voordelen, zoals: persoonlijke groei, meer plezier op het werk, waardering en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers draagt het bij aan het vinden van gekwalificeerd personeel, het behoud van zittende medewerkers en het verhogen van de productiviteit. Een sterke leer- en ontwikkelcultuur is van belang om het hoofd te kunnen bieden aan maatschappelijke uitdagingen van nu en in de toekomst, waaronder krapte op de arbeidsmarkt, de energietransitie en vergrijzing.”

Redenen voor scholingsinvesteringen

De ministers dragen een aantal redenen aan voor de extra investering in scholing en ontwikkeling:

 • Tussen 2017 en 2020 daalde de cursusdeelname van volwassenen van 54% naar 51%.
 • Het informele leren (leren op – en van – het werk) stagneerde.
 • Met name praktisch geschoolden nemen minder vaak deel aan leer- of ontwikkeltrajecten.
 • Mkb-bedrijven hebben minder vaak ruimte hebben om uitgebreide leer- en ontwikkeltrajecten aan te bieden.

500 miljoen extra voor STAP-budget

Het kabinet trekt dus € 1,2 miljard uit om dit aan te pakken. Daarvan gaat € 500 miljoen (over vier jaar) naar een speciaal potje binnen het STAP-budget voor mensen met maximaal een MBO 4-diploma. De rest van het geld wordt besteed aan het ontwikkelen van scholingsaanbod gericht op de energietransitie, het realiseren van een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en het MKB en taal- en beroepsvaardigheden voor laaggeletterden.

Website Leeroverzicht

Oktober 2022 werd ook de website Leeroverzicht gelanceerd. Deze website biedt een overzicht van opleidingen en financiële regelingen. Alle (onafhankelijke) informatie over opleidingen en financieringsmogelijkheden is nu op 1 plek te vinden. Dit moet de drempel tot scholing lager maken.

Opleidingen voor werkenden en werkzoekenden

Op Leeroverzicht staan alle soorten opleidingen voor mensen die werken of werk zoeken. Bijvoorbeeld:

 • trainingen en cursussen;
 • praktijkleren;
 • opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma.

Ook de opleidingen en trainingen van de Academy for Recruitment staan ertussen.

Financiering scholing

Op Leeroverzicht staan manieren om (een deel van) de opleiding te betalen, zoals:

 • subsidies (waaronder STAP),
 • leningen,
 • beurzen,
 • voorschotten.

Leeroverzicht verwijst door naar de website van de organisatie die de subsidie geeft. Uiteraard komt ook de STAP-regeling aan de orde. De eerstvolgende aanmeldperiode voor het STAP-budget start op 1 november 2022. Alle opleidingen en trainingen van de Academy for Recruitment komen in aanmerking voor deze scholingssubsidie.

Loopbaanadvies

Op Leeroverzicht staat ook informatie over advies en ondersteuning bij het kiezen van een opleiding. Leeroverzicht verwijst door naar een Leerwerkloket in de buurt en organisaties die loopbaan- of scholingsadvies kunnen geven.

Eigen ontwikkeling recruiter

Het kabinet trekt dus nog meer geld uit voor het stimuleren van scholing en ontwikkeling. Daar profiteert in principe iedereen met binding tot de Nederlandse arbeidsmarkt van. Als recruiter of iemand die belast is met recruitmenttaken is dit positief nieuws. De kans dat je een goed geschoolde medewerker aanneemt is groter. Maar het biedt uiteraard ook kansen voor de eigen ontwikkeling. En als dat eventueel ook nog kan met subsidie of een andere financiële bijdrage is dat natuurlijk mooi meegenomen.

>