Recruitmentbudget 2021 daalt, maar er zijn wel lichtpuntjes

Marco Hendrikse 19 november 2020 3 min
Categorie: Recruitment

Voor het tweede jaar op rij publiceerde LinkedIn haar Future of Recruiting report. De uitkomsten zien er echter totaal anders uit dan een jaar geleden. De coronapandemie hakt er vanzelfsprekend ook in bij recruiters. Zo wordt het recruitmentbudget vaak teruggeschroefd. Maar, er zijn ook lichtpuntjes.

Voor het rapport werden wereldwijd 1500 recruiters ondervraagd. Bijna de helft van de recruiters geeft aan dat in 2021 het budget voor recruitment daalt. Bijna een op de tien verwacht echter een stijging van het recruitmentbudget, terwijl bij een derde van de ondervraagde organisaties het budget gelijk blijft.

Ontwikkeling recruitmentbudgetten

Waar zit ‘m die daling van het recruitmentbudget vooral in?

De budgetten voor reizen en reiskosten, events en voor het inschakelen van intermediairs (uitzenders en W&S-bureaus) dalen. Uiteraard is dit een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. (Sollicitatie-)Gesprekken en vergaderingen worden veel vaker online gedaan. Events worden minder frequent georganiseerd, en dan ook nog eens vaak online. Ook het minder inschakelen van intermediairs is een logische ontwikkeling. De wervingsbehoefte is lager en corporate recruiters kunnen zelf de workload aan.

Dalen alle recruitmentuitgaven dan?

Nee, dat zeker niet. Al is het beeld genuanceerd. Alleen voor employee engagement geldt dat meer recruiters een stijging van het budget verwachten, dan recruiters die een daling verwachten (26% om 24%). Door het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid hopen recruiters dat het verloop verlaagd zal worden. De inspanningen om huidig personeel vast te houden worden dus opgevoerd. Er wordt ook meer geld uitgegeven aan het verhogen van het welzijn van medewerkers. Immers, door het vele thuiswerken en het gevoel dat de situatie uitzichtloos is, loopt het aantal mensen met psychische klachten en burn-outklachten op. Werkgevers proberen psychisch verzuim, dat vaak langdurig is, zoveel mogelijk te voorkomen.

Opleiding & ontwikkeling

Nog zo’n post waar niet veel op bezuinigd wordt. Bij een kwart van de organisaties daalt het budget voor scholing, bij een kwart stijgt het. Bij het overgrote deel van de werkgevers (42%) blijft het budget voor opleiding & training gelijk. Juist in deze tijd is het belangrijk om medewerkers arbeidsmarktfit te houden. Ook moet geïnvesteerd worden in online vaardigheden, zoals online samenwerkingstools en omgaan met technologie. Daarnaast is het natuurlijk ook in het kader van employee engagement belangrijk dat geïnvesteerd wordt in de kennis en vaardigheden van medewerkers.

Recruitmenttechnologie

Ook ten aanzien van investeringen in recruitmenttechnologie is het beeld gemengd. 23 procent van de ondervraagden ziet een daling van het budget, terwijl 20 procent een stijging rapporteert. Vooral in technologie voor videointerviews en het afnemen van online assessments wordt geïnvesteerd. Van de ondervraagde recruiters geeft 71 procent aan dat video-interviews een belangrijke aanvulling op het instrumentarium van de recruiter zijn. Een jaar geleden was dit nog slechts 52 procent.

Employer branding

En dan tenslotte employer branding. Van de ondervraagden geeft 22 procent aan dat het budget in 2021 daalt. Twintig procent ziet juist een stijging. En bij 43 procent blijft het budget ongewijzigd. Werkgevers zien dus zeker het belang van een sterk employer brand. Dat houdt huidig personeel binnen. En zorgt op termijn voor een sterke positie op de arbeidsmarkt, zodat meer en betere sollicitanten aangetrokken worden.

Tip: download deze whitepaper met 101 tips voor employer branding

Glas half vol of half leeg?

Hoewel overall meer recruiters een daling dan een stijging rapporteren van het recruitmentbudget, is het zeker lang niet altijd kommer en kwel. Immers, de posten waar vooral op bezuinigd wordt zijn reiskosten en events. En dat is logisch gezien de huidige situatie, maar zeker niet onoverkomelijk omdat er goede alternatieven zijn.

Daarnaast wordt relatief vaker in het huidige personeel geïnvesteerd. En dat is zeker geen slechte ontwikkeling.

>