Pesten op de werkvloer: ‘Ach, het is maar een grapje’

25 november 2019 4 min
Categorie: Grensoverschrijdend gedrag

‘Ach, het is maar een grapje.’ Dit klinkt heel onschuldig en meestal is dat ook zo als collega’s onder elkaar lopen te geinen. Humor is de smeerolie in veel teams en een lach brengt over het algemeen de nodige lucht in zware onderwerpen. Het is heerlijk om even voluit te kunnen lachen om iets of iemand.

Een grapje is vaak het begin

Iemand plagen klinkt dus niet als iets naars. Toch begint pestgedrag op de werkvloer vaak met plagen. Vooral als steeds dezelfde collega het doelwit is, dan wordt plagen treiteren en pesten.  De plager zelf denkt dan nog steeds dat een grapje moet kunnen.

Eerste associatie met pestgedrag

Voordat ik me ging verdiepen in pestgedrag op de werkvloer, dacht ik terug aan de lagere en middelbare school. Ja, daar werden vroeger kinderen gepest (en gelukkig hoorde ik daar niet bij). Die eerste associatie met gedrag van kinderen blijken veel meer mensen in mijn omgeving te hebben. Je kent de voorbeelden: niet mee mogen doen met een spelletje op het schoolplein of scheldwoorden naar je hoofd geslingerd krijgen. Als kind hoorde het er een beetje bij dat er in je omgeving pesters en pestslachtoffers zijn. Dat kinderen hierdoor beschadigd kunnen worden besef je pas later. In de huidige wereld komt daar nog online pestgedrag bij. Soms met hele nare gevolgen die in het nieuws komen. Zoals een jong iemand die zelfmoord pleegt na gepest te zijn. Behoorlijk confronterend.

Pesten op de werkvloer

Wat is pesten en waarom doen collega’s dat op de werkvloer? Er is superveel informatie over pesten op de werkvloer. Dat verbaasde me, maar al wroetend in het onderwerp werd me veel duidelijk. Onder pesten wordt veel meer verstaan dan ik dacht. Pesten wordt in veel gevallen zelfs helemaal niet als zodanig herkend. Dan wordt het bijvoorbeeld een slechte samenwerking genoemd, terwijl de ene collega structureel de andere negeert of kleineert. Dat is een vorm van pesten, niets meer en niets minder. En ook voor volwassenen geldt dat ze daardoor beschadigd kunnen raken.

Grensoverschrijdend

In mijn vorige blog schreef ik over discriminatie en wat het met je doet als persoon. Zelf ben ik mijn leven niet veel gepest en volgens mij heb ik me niet als pester gedragen. Maar ik ben er wel anders over gaan nadenken, met name over pestgedrag op de werkvloer. Dat is volgens mij wel degelijk een vorm van grensoverschrijdend gedrag, net zoals discriminatie, agressie en seksuele intimidatie dat zijn. Als pester overschrijd je de grenzen van de ander. Misschien niet altijd bewust, maar toch. Pesten is veel meer dan een kinderachtige bezigheid en het heeft behoorlijk veel negatieve consequenties voor iedereen die er mee te maken krijgt of kreeg.

Grote gevolgen

Er valt veel te weten over de oorzaken van pesten, welke vormen pesten heeft en wat de gevolgen zijn. En die laatste zijn enorm. Niet alleen voor de personen die het overkomt. Het lijkt me afschuwelijk om iedere dag met pijn in je buik naar je werk te moeten en weer een dag op je tenen te moeten lopen. Dat houdt geen paard vol. Het gevolg is vaak een ziekmelding. Of iemand zoekt een andere baan. En dat zijn de nare en kostbare gevolgen van pestgedrag voor de werkgever. Verzuim kost (veel) geld en een nieuwe collega zoeken ook! Dan hebben we het nog niet eens gehad over de productiviteit op een werkvloer waar medewerkers zich onveilig voelen.

Doe er wat aan

Pesten lijkt geen groot probleem, maar dat is het juist wel of kan het worden. Er is berekend dat een pestslachtoffer een werkgever gemiddeld €45.000 per jaar kost (o.a. verzuimkosten, gederfde productiviteit). Los van de kosten vind ik het belangrijk dat mensen zich op het werk fijn voelen, dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen en dat ze weten dat grensoverschrijdend gedrag wordt aangepakt. Zowel de pester, het pestslachtoffer, zijn collega’s en de leidinggevende kunnen pesten aanpakken. En als je denkt dat pesten niet voorkomt, stel dan eens de vraag aan je collega’s of je medewerkers of zij dat ook vinden en wat zij onder pesten verstaan. Ik heb dat gedaan en ik was zeer verbaasd over de antwoorden. Het heeft ons team op scherp gezet!

Pesten wordt onderschat en er zijn veel redenen om pesten aan te pakken. Doe het.
Alvast succes gewenst!

Wil je pestgedrag op de werkvloer herkennen en aanpakken? Volg dan de e-learning omgaan met pesten op de werkvloer.

Grensoverschrijdend gedrag

Lees meer over de trainingen die artra heeft omtrent grensoverschrijdend gedrag. lees meer

Willy de Kreij

Willy heeft jaren als trainer/adviseur gewerkt in de flexbranche. Nu ontwikkelt ze trainingen voor artra en werkt ze als HR-professional. “Het is fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling, de professionalisering én het succes van deze kleurrijke organisatie!”

>