Ontwikkelbudget recruiter in vergelijking met anderen hoog

Marco Hendrikse 5 januari 2023 2 min
Categorieën: Loopbaan, Opleiding & Ontwikkeling

Recruitmentspecialist Timetohire heeft een rapport over primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, prestaties en werkgeluk van recruiters gepubliceerd. Het rapport is samengesteld op basis van informatie die is verzameld bij het invullen van ‘de salarischecker’ door recruiters. Dit is een benchmarktool. Recruiters kunnen na het invullen zien hoe ze het ten opzichte van andere recruiters doen op bijvoorbeeld het gebied van arbeidsvoorwaarden. De uitkomsten zijn gebaseerd op 459 recruiters die de vragenlijst volledig invulden.

Hoogte ontwikkelbudget

In de vragenlijst is ook gevraagd naar de hoogte van het ontwikkelbudget. Dit blijkt verrassend hoog te zijn. De recruiters rapporteerden dat zij jaarlijks een budget van gemiddeld € 1767 beschikbaar hebben voor ontwikkeling. Dit is volgens Timetohire veel hoger dan het gemiddelde binnen de zakelijke dienstverlening. Dat ligt op € 990. Timetohire baseert dat op onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij moet opgemerkt worden dat dit cijfers uit 2019 betreffen en dat het gaat om ontwikkelbudgetten die in cao’s zijn opgenomen. Sectoren binnen de zakelijke dienstverlening zonder cao blijven dus buiten beschouwing.

Corporate recruiters en recruitmentmanagers hebben hoogste budget

Binnen de groep recruiters zijn er overigens behoorlijke verschillen naar functie. Zo melden corporate recruiters dat zij jaarlijks een ontwikkelbudget krijgen van € 1955 en Talent acquisition/Recruitment managers rapporteren zelfs een budget van € 2147. Beide groepen worden overigens nog voorbijgestreefd door Intercedenten. Zij hebben een gemiddeld ontwikkelbudget van € 2383. De groep Intercedenten die gerapporteerd heeft is echter klein (20). Enkele uitschieters kunnen dit gemiddelde dus behoorlijk beïnvloeden.

Ontwikkelbudgetten bureauzijde lager

Ontwikkelbudgetten voor recruiters ‘aan bureauzijde’ zijn lager. Zo rapporteren Recruitment consultants een gemiddeld ontwikkelbudget van € 1392 en (Bureau)Recruiters moeten het met (slechts) € 939 doen.

Scholing prioriteren

Hoe dan ook, er lijkt flink geïnvesteerd te worden in de kennis en kunde van recruiters. Of iedereen daar ook altijd gebruik van maakt is natuurlijk een tweede. Recruiters geven aan niet altijd de tijd te hebben om iets aan scholing te doen. Aan de budgetten ligt het in ieder geval niet. Nu nog prioriteren, want het recruitmentvak staat niet stil en de problemen op de arbeidsmarkt schreeuwen of effectieve en efficiënte recruiters. Daarnaast geeft 80% van de recruiters in het rapport aan over 2 jaar nog te werken in recruitment. Dan kun je dus maar beter werken aan de duurzame inzetbaarheid van recruiters!

Het rapport van Timetohire met benchmarkcijfers is hier aan te vragen.

>