Minimumloon per maand wordt minimumloon per uur

Marco Hendrikse 21 november 2023 2 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Het wettelijk minimumloon per maand verandert per 1 januari 2024 naar een minimumuurloon. Voor heel veel (uitzend)werkgevers heeft dit gevolgen.

Tot nu toe gold een minimumloon per maand. Een werknemer van 21 jaar of ouder die voltijd werkt, heeft recht op een minimumloon van € 1995 , onafhankelijk van of er 36, 38 of 40 uur per week gewerkt wordt. Dat is afhankelijk van de cao waar de medewerker onder valt. Medewerkers die 40 uur per week werken krijgen dus een lager minimumloon per uur. Vandaar dat nu een minimumuurloon wordt ingevoerd.

Vooral dus in sectoren met een standaardwerkweek van 38 of 40 uur stijgen dus de loonkosten. Bij een 40-urige werkweek is de stijging 10%.

Bron: KvK

Stijging minimumloon

Per 1 januari 2024 geldt dat hoe meer uur een werknemer werkt, hoe hoger het maandloon is. Ook wordt het minimumloon geïndexeerd. Elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2024 omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur.

Bron: Rijksoverheid

‘Informeer inleners’

Op flexmarkt.nl roept expert Marcel Reijmers uitleners op om opdrachtgevers tijdig over de loonstijging te informeren. De stijging van het minimumloon komt immers in principe voor rekening van de opdrachtgever. “Bij de eerdere forse verhoging van ruim 10 procent in januari 2023 gebeurde het nogal eens dat opdrachtgevers voor een onaangename verrassing kwamen te staan”, aldus Reijmers.

Herwaardering vakantiedagen

Daarnaast, zo waarschuwt Reijmers, moeten vakantiedagen opnieuw gewaardeerd worden. “Op het moment dat het uurloon stijgt, moet de uitzender de reservering voor vakantiedagen opnieuw waarderen. Die herwaardering gebeurt in de nacht van 31 december op 1 januari 2024. Als de stijging fors is, heeft dat een groot effect. Die 20 vakantiedagen zijn dan namelijk ook ineens 10% meer waard. Daarvoor kun je de rekening niet naar de klant sturen, want die heeft daarvoor al betaald, maar tegen het lagere tarief. Over het algemeen zullen die extra kosten ten laste van de marge van het bureau komen, tenzij je daarover afspraken kunt maken met de klant. Misschien zijn ze bereid een deel daarvan voor hun rekening te nemen. Ga daarover wel tijdig in gesprek met de opdrachtgever.”

Niet slechts papieren tijger

De stijging van het minimumloon en de overgang naar een stelsel van minimumuurlonen is dus zeker niet alleen een administratieve aanpassing. Opdrachtgevers moeten hierover goed geïnformeerd worden en commerciële afspraken moeten herzien worden.

 

>