Lancering nieuw scholingsplatform: ‘Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen’

Mandy Bakker 14 april 2022 2 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

De wereld om ons heen verandert continu. Steeds vaker veranderen de rollen binnen bedrijven door nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Bestaande functies krijgen een andere invulling of verdwijnen. Blijven leren en ontwikkelen is daarom belangrijk. Maar toch blijkt uit recent onderzoek dat werkenden en werkzoekenden minder in zichzelf investeren dan 10 jaar geleden.

Aan motivatie geen gebrek

Hoe zit dat nu precies? Voor recent onderzoek van ‘ikwilverderleren.nl’ is in eerste instantie gekeken naar volwassenen tot en met mbo-niveau 4. Onderzoek laat zien dat mensen zich wel degelijk scholen en ontwikkelen als ze daarvoor de kans krijgen. Maar vaak is scholing lastig te combineren naast een baan en privéleven. Of het ontbreekt aan voldoende geld, tijd, inzicht of een stimulans vanuit de werkgever.

Statistieken

Wist je dat…  50 procent van de hoger opgeleiden een cursus volgt, tegenover 20 tot 30 procent van de lager opgeleiden. Terwijl het belang van ontwikkelen alleen maar toeneemt.

Ontzettend zonde, want er zijn veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. De vele mogelijkheden en onoverzichtelijkheid bleken een probleem. Onder de ondervraagden is aan motivatie geen gebrek, wel aan overzicht en steun in het dagelijks leven.

Lees ook: 10 tips om medewerkers (of jezelf!) te bewegen tot het volgen van een opleiding of training

Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen

Daarom is er een samenwerking gestart tussen o.a. opleidingsinstanties, sociale partners, deskundigen, O&O subsidiefondsen en de overheid om een digitaal scholingsplatform op te zetten.  Zo is het Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen, afgekort NPLO, in het leven geroepen om makkelijker inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling.

Op 1 maart 2022 is het nieuwe scholingsplatform van de Rijksoverheid van start gegaan, waar alle informatie rondom leren, ontwikkelen en eventuele subsidies binnen handbereik ligt.

In het kort geeft dit scholingsplatform inzicht in de volgende drie onderdelen:

  1. Opleidingen
  2. Financiële mogelijkheden (subsidies)
  3. Loopbaanadvies

Bron: Rijksoverheid

In de komende maanden wordt dit platform (nog) uitvoerig getest door alle Leerwerkloketten van het UWV. Momenteel staat er nog een inlogscherm, maar dit wordt openbaar toegankelijk voor iedereen zonder login. Het platform is aangesloten bij het datacenter EDU-DEX, waardoor alle actuele opleidingen direct zichtbaar zijn. Zo staat alle informatie op één plek.

De visie van artra sluit volledig aan op leren en ontwikkelen. Vind jij ontwikkeling ook belangrijk? Dan is het scholingsplatform NPLO een handig overzicht om in de gaten te houden.

 

 

 

>