In het nieuws in juni: arbeids- en kennismigranten

Marco Hendrikse 3 juli 2023 3 min
Categorie: Arbeidsmigranten

Om het onderwerp arbeids- en kennismigranten kon je de afgelopen maand niet heen. Wat was er zoal in het nieuws? Welke ontwikkelingen met betrekking tot arbeids- en kennismigranten moet je niet missen?

Voor- en tegenstanders arbeidsmigratie

Tijdens een lezing noemde Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau meer migratie als oplossing voor arbeidsmarktkrapte een schijnoplossing. Andere partijen roepen Nederland deze maand juist op om meer arbeidsmigranten in te schakelen. De Wereldbank verwacht dat vergrijzende, westerse landen straks vechten om arbeidsmigranten. En de OESO roept Nederland op om meer arbeidsmigranten van buiten de EU aan trekken om problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Vooral op het gebied van techniek en de energietransitie. Kortom, voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen over het arbeidsmigratievraagstuk. Van de overheid wordt visie gevraagd.

Uitzendbranche

Hoe dan ook, jaarlijks zijn zo’n 780.000 arbeidsmigranten in Nederland actief. Ongeveer de helft daarvan is werkzaam via een uitzendbureau. De werkgeversvertegenwoordigers van de uitzendbureaus, de ABU en NBBU, mengen zich dan ook actief in het debat over arbeidsmigranten. Zij zijn zeker niet tegen het beperken van arbeidsmigratie, maar vinden (natuurlijk) wel dat het goed gereguleerd moet worden. Uitwassen moeten aangepakt worden.

Tip! Lees ook: Aantal arbeidsmigranten groeit volgens alle scenario’s

Wet Goed Verhuurschap

Teneinde de positie van arbeidsmigranten te verbeteren trad de Wet Goed Verhuurderschap op 1 juli 2023 in werking. De arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst moeten gescheiden worden. Daarnaast geldt een informatieplicht voor de verhuurder. En er gelden basisnormen voor de huisvesting. In het convenant Huisvesting Internationale Werknemers regio Rivierenland, dat door de ondertekenaars uniek wordt genoemd, wordt hier ook aandacht aan besteed.

Registratie arbeidsmigranten door uitzendbureaus bij gemeente?

De Tweede Kamer wil uitzendbureaus in de toekomst verplichten om te zorgen dat hun buitenlandse medewerkers geregistreerd staan bij de gemeente. Daartoe is een motie van Kati Piri (PvdA) en Suzanne Kröger (GroenLinks) aangenomen. Dit zou voor uitzendbureaus dus een aanvulling zijn op de Wet Goed Verhuurderschap. De uitzendkoepels ABU en NBBU zijn tegen deze registratie door het uitzendbureau en vinden dat dit een taak is van de gemeente zelf.

Huisvesting arbeidsmigranten splijtzwam

Ondertussen liggen de onderhandelingen voor een nieuwe uitzend-cao stil. De reden? De huisvesting van arbeidsmigranten. FNV wil dat er duidelijke afspraken komen over maximale huurtarieven die uitzendbureaus in rekening mogen brengen. ABU en NBBU betreuren dit en willen, naar eigen zeggen, hetzelfde als de vakbonden: “de huisvesting van arbeidsmigranten goed regelen, in heldere afspraken, die goed gehandhaafd worden.” Maar blijkbaar komen partijen daar (nog) niet uit.

Voorlichtingsvideo’s internationale werknemers

De ABU heeft het voorlichtingsmateriaal voor buitenlandse arbeidskrachten aangepast op de nieuwe cao per 1 juli. In een voorlichtingsvideo, die in elf verschillende talen beschikbaar is, krijgen arbeidsmigranten uitleg over werken en wonen in Nederland. En, er wordt ook aandacht besteed aan het belang van registratie.

Initiatieven OTTO Work Force

Ook individuele ABU-leden, zoals OTTO Work Force, mengen zich in het debat rondom arbeidsmigratie. Zo stelde de bemiddelaar van arbeidsmigranten recent Gert Jan Segers (voormalig partijleider ChristenUnie) aan als kwartiermaker voor arbeidsmigratie. Hij moet een bijdrage leveren aan een duurzaam migratie- en huisvestingsbeleid voor internationale medewerkers.

Ondertussen werkt OTTO hard aan de ‘onboarding’ van arbeidsmigranten in Nederland. Zo werden er afgelopen week nieuwe elektrische fietsen geleverd, zodat arbeidsmigranten op duurzame wijze naar hun werk kunnen. Ook wordt zwemles geregeld voor arbeidsmigranten.

Huisvesting kennismigranten

Eind juni werd bekend dat Settly € 6 miljoen aan investeringsgeld opgehaald heeft. Settly is een HR-platform dat internationale werknemers begeleidt met hun verhuizing. Het platform richt zich op de complete ondersteuning van werknemers en hun families gedurende en na de verhuizing. De startup biedt een service die zowel internationale werknemers als werkgevers ontzorgt. Dat is nodig, volgens het platform, omdat 40 procent van de internationale verhuizingen niet naar wens verloopt en zelfs leidt tot terugkeer van de medewerkers. Met de huisvesting van kennismigranten komt het dus wel goed.

Lees ook: Vijf tips voor een soepele onboarding van kennismigranten

>