Een op de vijf leidinggevenden weet niet hoe te handelen bij ziekteverzuim

Marco Hendrikse 11 oktober 2021 2 min
Categorie: Verzuim

In het jaarlijkse HR-trends onderzoek van Berenschot staat het thema verzuim / arbeidsomstandigheden steevast bij de top drie van prioriteiten. En nu veel organisaties moeite hebben met het werven van personeel is het helemaal belangrijk dat medewerkers niet uitvallen door ziekte. Kennis van procedures rondom verzuim en hoe je ziekteverzuim voorkomt is dus essentieel voor HR-professionals en leidinggevenden.

Leidinggevenden weten niet hoe te handelen bij ziekteverzuim

Recent onderzoek van verzekeraar Nationale Nederlanden onder leidinggevenden laat echter zien dat het aan kennis schort. Zo kent vier op de tien leidinggevenden de wet- en regelgeving over ziekteverzuim niet of nauwelijks. Nog erger, uit het onderzoek blijkt verder dat twintig procent van de ondervraagde leidinggevenden niet weet wat te doen wanneer een werknemer langer dan twee weken ziek is. Een op de vijf leidinggevenden weet dus niet hoe zij moet handelen om verzuim te verkorten. Daar is nog heel wat winst te boeken.

Overigens zijn er wel grote verschillen naar branche: In de horeca heeft een derde van de leidinggevenden geen idee hoe te handelen bij medewerkers die twee weken ziek zijn. In de zorg is het aantal leidinggevenden dat niet weet hoe te handelen met 11 procent het laagst.

Voer een goed gesprek

Volgens Nationale Nederlanden is veel verzuim te voorkomen door regelmatig het gesprek aan te gaan met medewerkers. De woorden ‘Hoe gaat het?’ doen wonderen. Gewoon een luisterend oor bieden kan al (veel) verzuim voorkomen, zo ontdekte Nationale Nederlanden. “Deze drie woorden leiden tot minder ziekteverzuim en zorgen ervoor dat mensen minder snel opgebrand raken.”

Verzuimgesprekken voeren

Naast ‘goede gesprekken’ voeren om verzuim te voorkomen is ook het voeren van verzuimgesprekken zelf een hele kunst. Het is steeds laveren tussen de belangen van medewerkers en die van de organisatie. Veel leidinggevenden ervaren het ook als ongemakkelijk om gesprekken over en tijdens verzuim te voeren. Echter, het voeren van verzuimgesprekken is te leren.

Whitepaper gesprekken voeren bij verzuim

In de whitepaper ‘De waarde van een goed gesprek bij ziekteverzuim’ worden handvatten aangereikt voor het effectief voeren van verzuimgesprekken. In de whitepaper komen vijf veelvoorkomende ziekteverzuimgesprekken aan de orde:

  1. Het gesprek bij de ziekmelding
  2. Het gesprek om te informeren hoe het gaat
  3. Het gesprek na 6 weken verzuim als een plan van aanpak in het kader van de Wet Poortwachter opgesteld moet worden
  4. Het terugkeergesprek
  5. Het gesprek over frequent (kort) verzuim

Er wordt aandacht besteed aan de opbouw van het gesprek, de gesprekonderwerpen en de toon van het gesprek.

>