Een Employer Value Proposition ontwikkelen? Met deze 7 tips kan jij snel aan de slag!

Denise Brijan 20 oktober 2020 6 min
Categorieën: Employer branding, Recruitment

Een Employer Value Proposition (EVP) is een belangrijke voorwaarde voor een sterk employer brand. Met de EVP beantwoord je namelijk de belangrijkste vraag voor iedere werkzoekende: waarom zou ik bij deze organisatie aan de slag willen? What’s in it for me? Maar omdat een goede Employer Value Proposition ontwikkelen lastig is, lees je hier een aantal belangrijke tips.

Je communiceert met de EVP de onderscheidende waarde die je als werkgever hebt voor jouw (potentiële) medewerkers. Denk aan ontwikkelingsmogelijkheden, organisatiedoelen, werk-privébalans of cultuur. Om een EVP te ontwikkelen moet je de overlap vinden tussen de waarden van de organisatie enerzijds, en de wensen en vereisten van de werknemers anderzijds. Hoe ga je te werk? In dit artikel delen we 7 tips om een sterke Employer Value Proposition te ontwikkelen.

Wat is een Employer Value Proposition?

Kort vooraf: wat is een Employer Value Proposition? Vaak wordt dit afgekort als EVP. Hiermee druk je de waarde uit die jouw organisatie heeft voor haar (potentiële) medewerkers. De werknemer van nu wil meer dan alleen een dik salaris en een stabiele basis. Hij wil kunnen groeien en ontwikkelen en zoekt een organisatie waar hij het best tot z’n recht komt. De EVP is daarom een belofte die je doet aan jouw personeel. Het is het antwoord op de klassieke vraag van medewerkers: “Wat levert het mij op?” Daarom vormt het de basis van het employer brand van een organisatie. Deze EVP moet passen bij de organisatie en de verschillende doelgroepen op de arbeidsmarkt waarop je je richt als werkgever. In een eerder artikel legden we meer uit over wat een EVP is.

Tip 1: Bepaal het doel van de Employer Value Proposition

De eerste is meteen een van de belangrijkste tips voor een Employer Value Proposition: bepalen welk doel jij wil bereiken met de EVP. Je maakt een EVP, omdat je hiermee een goede basis geeft aan je employer brand. Maar er zijn ook organisaties die speciaal een EVP ontwikkelen om een bepaald probleem op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: de organisatie trekt te weinig talent aan, het huidige personeel is te weinig betrokken of er is veel verloop. Je gebruikt de EVP dan om dit probleem aan te pakken. Probeer dus eerst vast te stellen wat je met de EVP wilt bereiken. Het bepaalt namelijk grotendeels de aanpak.

Tip 2: Luister naar je huidige (en onlangs vertrokken) werknemers

Nadat je hebt vastgesteld wat het doel is van de EVP, ga je je doelgroep onderzoeken. Hiervoor kan je enquêtes gebruiken, maar je kan ook een aantal mensen interviewen. Wat zijn hun wensen? Wat vinden ze belangrijk in hun werk? En past dat bij wat de organisatie ze kan (en wil) bieden? Als je bijvoorbeeld een probleem hebt met de werving, ondervraag je de werknemers die net bij de organisatie zijn begonnen. Waarom hebben ze gesolliciteerd? Wat is de reden dat ze voor jouw organisatie hebben gekozen? En klopt dat beeld nu ze er daadwerkelijk werken? Vergeet ook niet de werknemers die onlangs zijn vertrokken (of op het punt staan) te ondervragen. Waarom zijn ze weggegaan? Had dat voorkomen kunnen worden? Wat kan er beter? Al deze wensen en eisen zet je op een rij. Dit zijn de waarden die de werknemers belangrijk vinden.

Tip 3: Bepaal de onderscheidende eigenschappen van de organisatie

De volgende stap is het bepalen wat de onderscheidende eigenschappen zijn van de organisatie. Denk aan dingen als:

  • Welke carrièreperspectieven en groeimogelijkheden bied je?
  • Hoe kan de cultuur van de organisatie omschreven worden?
  • Wat onderscheidt de organisatie van de concurrentie?
  • Wat maakt de organisatie uniek?

Zet de kernwaarden van je organisatie op een rij. Ga vervolgens na in hoeverre jouw gekozen waarden stroken met de dagelijkse praktijk. Worden ze waargemaakt? Hoe komen ze tot uiting? Het heeft natuurlijk geen zin om een lijstje met onderscheidende kenmerken te maken, als deze niet door de werknemers worden herkend. Je huidige werknemers trekken dan hun wenkbrauwen op, terwijl nieuwe aanwinsten zo weer vertrokken zijn.

Tip 4: Beschrijf de Employer Value Proposition

De volgende stap die je neemt is het combineren van de wensen die je hebt bepaald in stap 2 en 3. Je gaat dus kijken wat de overlap is tussen wat de organisatie wil en wat de doelgroep wil. Vervolgens kijk je hoe je deze het beste kan verwoorden in een aantal zinnen. Zorg dat de Employer Value Proposition duidelijk, uniek en inspirerend is. De EVP van Apple luidt bijvoorbeeld als volgt:

“This is where some of the world’s smartest, most passionate people create the world’s most innovative products and experiences. Join us and you’ll do the best work of your life — and make a difference in other people’s lives.”

Deze EVP is gemaakt om mensen aan te trekken én te behouden die slim, gepassioneerd en creatief zijn en graag een impact maken op de wereld. Een ander voorbeeld is van Starbucks. Haar Employer Value Proposition is verwoord als:

“Being a Starbucks partner means having the opportunity to be something more than an employee. The possibilities for you to grow as a person and grow your career are endless. To live the Starbucks mission and to be a leader. We offer the opportunity to connect to something bigger, and become the very best you can be. It’s all here for you.”

Naast de overduidelijke nadruk op groeimogelijkheden, benadrukt deze EVP ook andere elementen als flexibiliteit en een ‘warme’ werkomgeving.

employer value proposition tips

Tip 5: Bedenk hoe je de EVP terug laat komen in de organisatie

Een Employer Value Proposition moet niet alleen een gedachte zijn, maar ook een handvat bieden in de communicatie en het gedrag van de organisatie. Zowel naar buiten, als intern. Het is dus belangrijk dat je de EVP onder woorden kunt brengen. Hoe druk je de waarden die gekozen zijn uit? Dit is bijvoorbeeld belangrijk als je een vacaturetekst schrijft. Je kan een opsomming maken van de dingen die de organisatie belangrijk vindt, maar je tekst wordt nog sterker als je er concrete voorbeelden bij geeft. Hoe ziet dat er dan uit? Ook moet je nadenken over de toon die je gebruikt. Als er in de organisatie bijvoorbeeld een platte structuur is, kan je kiezen voor een speelse, luchtige toon. Bij een organisatie waar daadkracht een van de kernwaarden is, kies je voor een actieve en aansporende stijl.

Tip 6: Communiceer de EVP binnen de organisatie

Als je een EVP hebt ontwikkeld, is het belangrijk dat je deze eerst binnen de organisatie communiceert. Zo is iedereen op de hoogte van wat er speelt. Daarnaast is dit een goede mogelijkheid om te kijken hoe het intern wordt opgepakt. Is de EVP herkenbaar voor de medewerkers? Voelen ze zich aangesproken? Deze feedback kun je gebruiken om de EVP aan te scherpen of eventueel aan te passen. Daarnaast moet iedereen de EVP na kunnen leven. Hiervoor moeten ze natuurlijk wel weten wat dat is.

Tip 7: Zorg dat de Employer Value Proposition overal terugkomt

Om ervoor te zorgen dat de EVP blijft leven binnen de organisatie, is het belangrijk dat het op meerdere plekken terugkomt. Denk aan de communicatie naar de medewerkers, maar ook in het gedrag van de organisatie. Als de organisatie bijvoorbeeld beweert dat zij ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan, moet zij daar ook naar handelen. Als een werknemer vraagt om (bij)scholing, moet er dus serieus gekeken worden naar de mogelijkheden. Daarnaast moet het terugkomen in sollicitatiegesprekken. Zo kan je nog beter kijken of er een goede klik is tussen de organisatie en de kandidaat. Hierdoor komt de juiste persoon op de juiste plek terecht.

Met deze 7 tips kan je aan de slag met het maken van een Employer Value Proposition. Of misschien maak je er wel meerdere. Dat kan namelijk handig zijn als je verschillende doelgroepen aan wil spreken. De EVP vormt in ieder geval een goede basis voor de rest van je employer brand. Wil je daar meer over weten? Neem dan eens een kijkje bij het onderwerp employer branding.

>