De nieuwe uitzend-cao: wat weten we al?

Denise Brijan 17 mei 2021 3 min
Categorieën: Actualiteitendag, Uitzend-cao

Op 1 juni 2021 moet een nieuwe cao voor Uitzendkrachten ingaan. De ABU, NBBU en de vakbonden zijn vanaf september 2020 met elkaar om de tafel gegaan om een nieuwe cao af te sluiten. Maar de onderhandelingen verlopen stroef. We weten dus nog niet veel over de inhoud van de nieuwe cao. Wat staat er op het spel?

AVV verloopt

Op 31 mei 2021 loopt de cao voor uitzendkrachten dus af. En er is nog niet direct zicht op een nieuwe cao. De algemeen verbindend verklaring (AVV) loopt niet automatisch door, omdat de vakbonden de cao hebben opgezegd. Voor leden van de ABU en NBBU verandert er daardoor niets. Maar voor niet-leden betekent dit bijvoorbeeld dat het fasensysteem niet meer toegepast kan worden.  De uitzendkracht zal daardoor veel sneller een contract (moeten) krijgen voor onbepaalde tijd. Voor hen is het daarom van belang dat er snel een nieuwe cao wordt afgesloten, die wederom AVV wordt verklaard. Marcel Reijmers gaat in dit artikel van Flexnieuws daar verder op in.

Wat willen de ABU en NBBU?

De ABU en NBBU hebben als streven om een transparantere cao af te sluiten die opstap en transitie van werkenden ondersteunt en uitzendkrachten een goede arbeidsmarktpositie geeft. Wat willen ze concreet? Zelf zeggen ABU en NBBU het volgende te willen verbeteren in de nieuwe uitzend-cao:

  • Verbeteren werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten
  • Investeren in duurzame inzetbaarheid
  • Een verbeterde pensioenregeling
  • Beperken contractflexibiliteit
  • Invoeren standaard uitzendcontracten

Mark Poort, die namens de ABU de onderhandelingen leidt zei hierover het volgende: “Door de coronacrisis loopt de werkloosheid snel op. We staan voor een enorme opgave om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden of naar ander werk te bemiddelen.” Volgens Bart-Jeroen Croll, die onderhandelt namens de NBBU, is de inzet ‘een toekomstbestendige uitzendbranche’. Beide partijen benadrukken de belangrijke maatschappelijke functie van de uitzendbranche door mensen uit kwetsbare groepen een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt te bieden.

Pensioen, uitzendbeding, duurzame inzetbaarheid

Op het gebied van pensioenen willen de ABU en NBBU een verbeterslag maken. Zo willen ze één uniforme pensioenregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie. Dat betekent voor werkgevers een forse investering. Daarnaast stellen ze voor om de termijn van het uitzendbeding te verkorten tot 52 weken. Zo wordt de doorstroom naar fase B/fase 3 vergroot. Fase B/3 zou worden verkort tot 3 jaar. Ook willen ze de bestaande bestedingsverplichting voor duurzame inzetbaarheid fors verhogen en uitzendkrachten daarin meer regie geven.

Wat willen de vakbonden?

De vakbonden hebben veel overeenkomende doelen met de brancheorganisaties. Zo willen zij bijvoorbeeld ook een betere pensioenregeling, scholingsmogelijkheden voor uitzendkrachten en een kortere termijn van het uitzendbeding. Maar de vakbonden willen meer, grotere en snellere aanpassingen dan de uitzendorganisaties. Zo willen de vakbonden het uitzendbeding verkorten van 78 naar 26 weken, in plaats van 52. Daarnaast willen de vakbonden een persoonlijk budget van een paar honderd euro voor elke uitzendkracht, om te besteden aan scholing. Volgens de vakbonden moeten uitzendbureaus ook het voortouw nemen in het terugdringen van ‘doorslaande flexibilisering’.

Effect van corona?

Speelt corona nog een rol in de onderhandelingen? De vakbonden willen verdergaande veranderingen dan de werkgeversorganisaties. Maar volgens de ABU is de ruimte voor veranderingen niet onbegrensd, want de uitzendsector is ook zwaar getroffen door de coronacrisis. Poort (ABU) zei hierover: “Wij streven naar een verantwoorde loonkostenontwikkeling om zo te voorkomen dat opdrachtgevers gaan uitwijken naar goedkopere, slecht gereguleerde vormen van flex. Dat is juist nu maatschappelijk zeer ongewenst.”

Moeizame onderhandelingen

Zowel de vakbonden als de brancheverenigingen ABU en NBBU willen de positie van uitzendkrachten versterken, maar de verwachtingen liggen ver uit elkaar. Het is dus nog even afwachten wat de precieze uitkomst gaat zijn van de cao-onderhandelingen. Beide partijen hebben hetzelfde doel voor ogen: een eerlijke en transparante cao voor uitzendkrachten.

Wil jij op de hoogte blijven?

artra verstuurt elke week een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en kennis over de arbeidsmarkt.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

>