Arbeidsmigratie in het nieuws

Marco Hendrikse 26 oktober 2023 4 min
Categorie: Arbeidsmigranten

We publiceerden op dit blog al eerder een artikel over nieuwsberichten rondom arbeidsmigratie. Er was toen veel te melden. Dat valt echter in het niet bij het aantal nieuwsberichten dat momenteel verschijnt over arbeidsmigranten.

Daarvoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen, zoals de naderende verkiezingen waarbij (arbeids)migratie een thema is, de toenemende aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten en de krappe arbeidsmarkt waarvoor het inzetten van arbeidsmigranten een oplossing kan zijn.

Politieke standpunten arbeidsmigratie

Allereerst aandacht voor het politieke debat. Het demissionaire kabinet viel over migratie. Alleen ging het toen nog over gezinshereniging. Arbeidsmigratie was geen twistpunt. Dat lijkt nu te veranderen. Steeds meer politieke partijen willen nu toch ook het aantal arbeidsmigranten beperken. Zelfs de VVD wijzigt nu haar standpunt op dit gebied. Alleen voor Nederland noodzakelijke arbeidsmigranten moeten nog toegelaten worden, zoals in Trouw te lezen is. Brekelmans, migratiewoordvoerder van de VVD: “De grote groepen arbeidsmigranten die naar Nederland toe komen, leggen teveel druk op de voorzieningen in Nederland, zoals het woningaanbod. Soms met misstanden als gevolg. Daarom zijn we daar kritischer op geworden.”

Ook andere partijen richten hun pijlen nu meer op arbeidsmigratie. Zo kopt NRC ‘Ineens gaat het migratiedebat niet alleen over asiel’. De SP pleit voor een tijdelijke stop op arbeidsmigratie. NSC, de nieuwe partij van Omtzigt wil alle vormen van migratie beperken. De NSC wil dat er een grens gesteld wordt aan de jaarlijkse instroom van migranten. Het migratiesaldo mag jaarlijks niet boven de 50.000 uitkomen. Ook ten aanzien van kennismigranten is NSC kritisch. Ze wil het fiscale voordeel dat kennismigranten genieten, de zogenaamde ET-regeling, afschaffen.

EenVandaag meldt dat in ons land ruim 90.000 personen gebruik maken van de ET-regeling. In hetzelfde artikel wordt de vraag gesteld of expats / kennismigranten na vijf jaar, als het financiële voordeel afloopt, in Nederland blijven? Expert Bunt ziet in de praktijk dat expats steeds vaker blijven.  “Ook na de termijn van 5 jaar. Sommige blijven bij dezelfde werkgever, anderen gaan naar een andere Nederlandse werkgever.” Volgens haar is het voor sommige expats wel lastig dat het belastingvoordeel na 5 jaar wegvalt, maar blijft Nederland voor hen alsnog aantrekkelijk. “Dat heeft te maken met de veiligheid hier, en met onze relatief goede voorzieningen zoals het openbaar vervoer, onze zorg en het schoolsysteem.”

Tip! Lees ook: Wat is het verschil tussen arbeidsmigranten en kennismigranten?

PvdA/GroenLinks en de BBB willen vooralsnog niet tornen aan de instroom van het aantal arbeidsmigranten. Zij pleiten wel voor menswaardige omstandigheden voor migranten, zoals fatsoenlijke huisvesting.

Huisvesting

Afgelopen week waren er in diverse plaatsen in Nederland protesten tegen de komst van (grootschalige) huisvesting van arbeidsmigranten. Zo werd in Boxtel geprotesteerd tegen huisvesting voor 400 arbeidsmigranten. De gemeente lijkt niet te zwichten voor de protesten en ‘houdt de poot stijf’. In Noordwijk was er protest tegen het omzetten van agrarische bedrijfsgebouwen naar huisvesting voor arbeidsmigranten. In Roosendaal willen ondernemers de komst van 300 arbeidsmigranten tegenhouden. En in Moerdijk zijn er plannen om in het dorp op drie locaties 1000 arbeidsmigranten te huisvesten. ‘Veel te veel’ aldus de bewoners. Zij legden hun grieven voor aan de Koning die in Moerdijk op werkbezoek was. De Koning en demissionair minster Van Gennip spraken er ook met arbeidsmigranten. Van Gennip vertelt daarover in dit bericht op LinkedIn. RTL meldt dat er al 4600 arbeidsmigranten in de gemeente Moerdijk werken. Er wonen er 1200. Waar de andere 3400 arbeidsmigranten voor en na hun werk verblijven, is niet duidelijk en heel precies weet de gemeente het van de ‘eigen’ 1200 ook niet. “Vaak zijn arbeidsmigranten niet ingeschreven en geregistreerd.”

Huisvesting voor arbeidsmigranten

Misstanden

Dan waren er nog diverse berichten over misstanden bij de huisvesting van arbeidsmigranten:

Zestien arbeidsmigranten bewoonden een voormalig café-restaurant aan de Provincialeweg in Veldhoven. Het pand is echter niet bedoeld voor bewoning en voldoet niet aan de brand- en veiligheidseisen. Het pand is gesloten en verzegeld. In het Leidsch Dagblad een bericht over de politie die in Leiden enkele semi-illegaal bewoonde panden binnen is gevallen. Omroep Zeeland maakt melding van onveilige panden in Terneuzen. Toezichthouders controleerden 31 panden waar arbeidsmigranten wonen en constateerden diverse overtredingen. In Goes werden 32 arbeidsmigranten aangetroffen in zes leegstaande woningen.

Arbeidsmarkt

In al dit tumult riep UWV deze week juist op om méér arbeidsmigranten in te zetten. “De krapte op de arbeidsmarkt kan de komende jaren nog erger worden. Daarom moeten alle oplossingen voor die krapte met beide handen aangepakt worden, ook het inzetten van meer arbeidsmigranten.”

UWV, bij monde van Van Berkel, bestuurslid bij het UW, realiseert zich dat de inzet van meer arbeidsmigranten politiek gevoelig ligt. Toch ziet het UWV dit als een kans die Nederland niet zou moeten laten liggen. “Iedereen die we kunnen krijgen op de arbeidsmarkt hebben we nodig”, stelt Van Berkel. Ze wijst er ook op dat Nederland tekorten heeft in sectoren waar andere EU-landen juist een overschot hebben, bijvoorbeeld in de bouw, de detailhandel en de kinderverzorging. Zeker een discussie waard dus, aldus Van Berkel.

>