Arbeidsmigrant van buiten de EU vaak kennismigrant

Marco Hendrikse 18 juli 2023 2 min
Categorie: Arbeidsmigranten

Op verzoek van het ministerie van SZW en het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het CBS het dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van het dashboard betreft de verdere detaillering van immigranten met motief Arbeid. Kennismigranten zijn vaak hoogopgeleid, man en werkzaam in de zakelijke dienstverlening of ICT.

Kenmerken arbeidsmigranten

Eind 2021 woonden 87 duizend arbeidsmigranten afkomstig van buiten de Europese Unie of een EFTA-land (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland), in Nederland. Het betreft vooral jonge(re) mannen. 71% van migranten is man en 67% is jonger dan 40 jaar. Iets meer dan de helft (bijna 21.000) van de arbeidsmigranten is afkomstig uit Azië. Uit Europa (buiten EU) komen 6.100 kennismigranten. De regio’s Afrika, Midden- en Zuid Amerika en Noord-Amerika en Oceanië zijn ieder goed voor circa 4duizend kennismigranten in 2021.

Kennismigrantenregeling

Van de migranten met als motief arbeid zijn er 40.000 werkzaam in  Nederland op basis van de kennismigrantenregeling. Nog eens 10.000 arbeidsmigranten zijn hier werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker.

Kennismigranten naar motief werkzaam in Nederland

Regionale spreiding

De meeste kennismigranten zijn actief in de regio’s Amsterdam, Eindoven en Den Haag.

Gemeenten waar naar verhouding de meeste arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA woonden zijn Amstelveen (57 per duizend inwoners), Eindhoven (28 per duizend inwoners) en Amsterdam (23 per duizend inwoners). In alle steden met een universiteit is het aantal arbeidsmigranten relatief hoog.

Regionale spreiding kennismigranten

Zakelijke dienstverlening en ICT

Arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA werken vooral in de sector Zakelijke dienstverlening (24 procent, bijvoorbeeld bij technische of financiële adviesbureaus) en de ICT (23 procent, vooral in het ontwikkelen en produceren van software). In de sector Handel, vervoer en horeca werkt 21 procent. Elf procent werkt bij de overheid en in de zorg. Sectoren waar de minste arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA werkten zijn Cultuur en recreatie, Bouwnijverheid, Landbouw, bosbouw en visserij en Verhuur, handel en onroerend goed.

Actualiteitenochtend

Wil je meer weten over het werven en onboarden van kennismigranten en wat daar juridisch gezien allemaal bij komt kijken? Volg dan op 12 oktober onze Online Actualiteitenochtend over kennismigranten.

>