fbpx

Actualiteitenochtend flexbranche (online)

Nu de krapte op de arbeidsmarkt snel terugkeert en veel bedrijven moeite hebben om vacatures te vervullen, is het behouden van personeel een speerpunt voor organisaties. Om medewerkers te behouden moet je je opstellen als goed werkgever. Invulling van goed werkgeverschap vereist onder andere dat werkgevers kijken naar de ontwikkeling van hun medewerkers. Medewerkers wíllen zich immers over het algemeen ontwikkelen en ontplooien. Ze wíllen groeien. En dat is niet alleen voor henzelf goed. Werkgevers profiteren daar ook weer van. Medewerkers met actuele kennis en vaardigheden zijn productiever, creatiever en blijven langer bij de organisatie. Investeren in de (loopbaan-)ontwikkeling levert geld op. Veel geld.

En dan kun je als werkgever ook nog gebruik maken van subsidies om medewerkers te scholen. In Nederland zijn er meer dan 85 regelingen op het gebied van het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Vaak is echter niet bekend dat er een passende regeling is. En dan zijn regelingen vaak ook nog ingewikkeld. Dit leidt er toe dat 57% (meting 2017) van de gereserveerde gelden niet geclaimd wordt en op de plank blijft liggen. Een gemiste kans dus.

In de komende jaren worden nieuwe subsidieregelingen, zoals STAP (STimulering ArbeidsmarktPositie), ingevoerd. Jaarlijks wordt een bedrag van ruim €200 miljoen gereserveerd door de overheid om scholing van medewerkers te stimuleren. Ook relatief nieuwe regelingen zoals NL leert door en de SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB bieden mogelijkheden voor werknemers en werkgevers.

Hoe maak je nu als werkgever optimaal gebruik van deze subsidiemogelijkheden? Wat staat er in de uitzend-cao over scholing? Met welke wet- en regelgeving op het gebied van scholing hebben werkgevers te maken? En wat gaat daarin binnenkort veranderen? We zetten het op 16 november allemaal in een ochtend voor je op een rij, zodat je nooit meer een subsidiemogelijkheid mist en je medewerkers arbeidsmarktfit zijn én blijven.

Op 16 november 2021 organiseren we weer een (online) Actualiteitenochtend. Schrijf je nu voor deze actualiteitenochtend via onderstaand inschrijfformulier.

Onze experts praten je in een ochtend bij

Er zijn veel regelingen voor het stimuleren van opleiding en ontwikkeling. Werkgevers kennen deze regelingen echter niet of vinden ze te complex. Ook is lang niet altijd bekend welke verplichtingen werkgevers hebben ten aanzien van scholing van medewerkers. In een ochtend wordt je (online) door vier experts bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen. Zo ben je snel op de hoogte en kun je gebruik maken van alle mogelijkheden en kun je je scholingsbeleid aanpassen aan veranderende wet- en regelgeving. Onze experts maken de vertaalslag naar de praktijk, naar jouw organisatie.

Welke actuele onderwerpen komen er aan de orde tijdens deze ochtend?

 • De meerwaarde van scholing. Scholing levert geld op in plaats van dat het geld kost.
 • Inhoud en toepassing van de subsidieregelingen STAP, NL leert door en SLIM.
 • Hoe je medewerkers stimuleert om van de subsidiemogelijkheden gebruik te maken.
 • Opleiding & Ontwikkeling in de uitzend-cao.
 • Gevolgen voor de kostprijsontwikkeling van scholingsverplichtingen in de uitzend-cao
 • Scholingsverplichting in de wet
 • Nut en noodzaak van het studiekostenbeding
 • Actuele jurisprudentie op het gebied van de scholingsverplichting en het studiekostenbeding
 • Gevolgen van de implementatie van de Europese ‘Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in de Nederlandse wet.

Steeds wordt in sessies de actuele stand van zaken toegelicht. Sprekers geven aan wat de kansen en gevolgen zijn voor flexondernemers en geven tips die direct toepasbaar zijn in jouw praktijk.  

Ben je senior intercedent, (vestigings-)manager, directeur of ondernemer laat je dan in een ochtend bijpraten door vier experts!

Datum: 16 november 2021 – 09:30 – 12:30 uur.
En kun je dan niet? Geen probleem. Na afloop zijn alle sessies on demand terug te kijken.

Locatie: online via Zoom. Je ontvangt een link om deel te nemen.

Tarief: Deelname kost €199 per persoon (excl. btw). Bij deelname van 3 personen van dezelfde organisatie, geldt 3+1 gratis (6+2; 9+3; etc.). De korting wordt na inschrijving op de factuur verrekend.

Inschrijven: In één ochtend wordt je helemaal bijgepraat en beschik je over de meest actuele, praktijkgerichte kennis. Schrijf je snel in!

Voor aanvang van dit event ontvang je een e-mail met informatie en een link voor het bijwonen van dit online event.

Programma Actualiteitenochtend 16 november

09:25 – 09:30 Log in met je inlogcode.
09:30 – 09:35 Welkom en introductie door Ellen van Hierden, directeur artra
09:35 – 09:50 Sessie 1: Investeren in scholing levert geld op – Marco Hendrikse
Invulling van goed werkgeverschap vereist onder andere dat werkgevers kijken naar de ontwikkeling van hun medewerkers. Medewerkers wíllen zich immers over het algemeen ontwikkelen en ontplooien. En dat is niet alleen voor henzelf goed. Werkgevers profiteren daar ook weer van. Medewerkers met actuele kennis en vaardigheden zijn productiever, creatiever en blijven langer bij de organisatie. Investeren in (loopbaan-) ontwikkeling levert dus juist geld op. Marco Hendrikse onderbouwt dit met cijfers.

09:50 – 10:35 Sessie 2: Scholing in de uitzend-cao – Marcel Reijmers

Marcel Reijmers schetst in zijn bijdrage de mogelijkheden en verplichtingen die uitzendondernemingen hebben ten aanzien van de scholing van uitzendkrachten. Onderwerpen die aan onder andere aan bod komen:

 • Wat staat er in de uitzend-cao over scholing van uitzendkrachten? Wat is de achtergrond van deze artikelen over scholing?
 • Welke kosten vallen onder de scholingsverplichting? Wat zijn de gevolgen voor de kostprijs? Hoe ga je om met de kosten van begeleiding van arbeidsmigranten?
 • Hoe borg je de administratie rondom de scholing van uitzendkrachten?
 • Hoe ga je om met scholing en de transitievergoeding?
 • Hoe maak je (optimaal) gebruik van de scholingsmogelijkheden van uitzendkrachten via DOORZAAM?

10:35 – 10:45 Korte pauze

10:45 – 11:30 Sessie 3: Wettelijke scholingsplicht en studiekostenbeding – David Lagarrigue
Sinds 2015 is er een scholingsplicht voor werkgevers voor noodzakelijke scholing. Wat houdt die scholingsplicht in? Wat wordt onder ‘noodzakelijk’ verstaan? En wat staat er in de wet over het studiekostenbeding? Wanneer laat je medewerkers een dergelijk beding tekenen? Wat is de geldigheid ervan? Lagarrigue legt uit en ondersteunt met relevante jurisprudentie en geeft praktische tips en tricks. Per augustus 2022 moet de Europese richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd. Wat zijn de verwachte gevolgen hiervan voor de scholingsplicht?

11:30 – 11:40 Korte pauze

11:40 – 12:25 Sessie 4: Subsidiemogelijkheden voor opleiding en training – Raoul Hosli
Voor scholing van medewerkers zijn allerlei subsidieregelingen beschikbaar. Hosli bespreekt de regelingen STAP, NL leert door en SLIM (samen goed voor €300 miljoen aan subsidiegelden). Hij legt uit wat deze regelingen inhouden, voor wie ze bestemd zijn, waar, waarvoor en hoe je de subsidie aan kunt vragen en hoe je als uitzendorganisatie profiteert van deze subsidies. Tenslotte gaat hij in op de vraag hoe je medewerkers stimuleert van deze regelingen gebruik te maken.

12:25 – 12:30 Afsluiting

 


 

Over mr. David Lagarrigue

Doorgewinterde advocaat (arbeidsrecht- en flexspecialist) en “a gladiator in a suit”. Zorgvuldig luisteren, maar ook doorvragen en een doel stellen. David gaat voortvarend te werk. Als vakkundig arbeidsrecht- / flexspecialist heeft hij altijd een doordacht plan van aanpak. Cliënten vinden David vakkundig, doorgewinterd, snel, realistisch, toegankelijk en creatief. Cliënten hebben het gevoel dat als David de zaak oppakt, het allemaal goed komt. David is niet bang voor “de grote jongens”, gaat met een glimlach het gevecht aan en geeft niet op.


 

Marcel Reijmers

Over Marcel Reijmers

Marcel Reijmers werkt sinds 1994 in de flexbranche. Hij adviseert en begeleidt intermediairs en inleners sinds 2013 vanuit zijn eigen bedrijf FlexKnowledge bij alle vraagstukken rondom o.a. wet- en regelgeving in de flexbranche, kostprijzen, werkingssfeer, inlenerbeloning, CAO’s, arbeidsovereenkomsten, Algemene Voorwaarden en arbo- en verzuimbeleid. Hij is columnist bij FlexNieuws en treedt regelmatig op als spreker. Eerder in zijn loopbaan heeft Marcel ruim 13 jaar bij de Luba Groep gewerkt o.a. als Manager Organisatie & Kwaliteit en 7 jaar bij de HelloFlex Groep waar hij de bedenker was van o.a. CAOWijzer en het concept van backofficepayrolling dat uitmondde in HelloFlex People waarvan hij 5 jaar directeur was.


 

Subsidieadviseur Raoul Hosli

Over Raoul Hosli

Raoul Hosli is (subsidie-)adviseur/eigenaar van Considium. Considium is een resultaatgericht landelijk opererend adviesbureau gevestigd in Tilburg. “Onze verregaande, kennis van subsidies en het sociale zekerheidsstelsel stelt ons in staat om opdrachtgevers financiële dekking vanuit subsidiemiddelen te garanderen en ervoor te zorgen dat werkgevers de vergoeding krijgen waar zij recht op hebben. Wij zijn gespecialiseerd in subsidies rondom HRM. Denk hierbij aan subsidies voor opleiden en ontwikkelingsplannen, werk-naar-werk-trajecten of duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wij doen dit voor verschillende klanten, van MKB tot aan het groot bedrijf.”


 

Marco Hendrikse - manager marketing en content

Over Marco Hendrikse

Marco Hendrikse is manager marketing & content van artra en de Academy for Recruitment. Hendrikse is bij diverse arbeidsmarktgerelateerde organisaties werkzaam geweest, waaronder detacheerder Brunel, uitzendbureau Content, opleider ISBW en adviesbureau GITP. Hij schrijft over ontwikkelingen op de opleidings- en arbeidsmarkt, recruitment en HRM.

09:25 – 09:30 Log in met je inlogcode.
09:30 – 09:35 Welkom en introductie door Ellen van Hierden, directeur artra
09:35 – 09:50 Sessie 1: Investeren in scholing levert geld op – Marco Hendrikse
Invulling van goed werkgeverschap vereist onder andere dat werkgevers kijken naar de ontwikkeling van hun medewerkers. Medewerkers wíllen zich immers over het algemeen ontwikkelen en ontplooien. En dat is niet alleen voor henzelf goed. Werkgevers profiteren daar ook weer van. Medewerkers met actuele kennis en vaardigheden zijn productiever, creatiever en blijven langer bij de organisatie. Investeren in (loopbaan-) ontwikkeling levert dus juist geld op. Marco onderbouwt dit met cijfers.

09:50 – 10:35 Sessie 2: Scholing in de uitzend-cao – Marcel Reijmers
Wat staat er over Opleiding & Ontwikkeling in de uitzend-cao? Uitgaven aan scholing van uitzendkrachten hebben gevolgen voor de kostprijsberekening. Marcel Reijmers zet de verschillende verplichtingen en de gevolgen daarvan voor uitzendondernemingen op een rij.

10:35 – 10:45 Korte pauze

10:45 – 11:30 Sessie 3: Wettelijke scholingsplicht en studiekostenbeding – David Lagarrigue
Sinds 2015 is er een scholingsplicht voor werkgevers voor noodzakelijke scholing. Wat houdt die scholingsplicht in? Wat wordt onder ‘noodzakelijk’ verstaan? En wat staat er in de wet over het studiekostenbeding? Wanneer laat je medewerkers een dergelijk beding tekenen? Wat is de geldigheid ervan? Lagarrigue legt uit en ondersteunt met relevante jurisprudentie en geeft praktische tips en tricks.. Per augustus 2022 moet de Europese richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd. Wat zijn de verwachte gevolgen hiervan voor de scholingsplicht?

11:30 – 11:40 Korte pauze

11:40 – 12:25 Sessie 4: Subsidiemogelijkheden voor opleiding en training – Raoul Hosli
Voor scholing van medewerkers zijn allerlei subsidieregelingen beschikbaar. Hosli bespreekt de regelingen STAP, NL leert door en SLIM (samen goed voor €300 miljoen aan subsidiegelden). Hij legt uit wat deze regelingen inhouden, voor wie ze bestemd zijn, hoe je de subsidie aan kunt vragen en hoe je als uitzendorganisatie profiteert van deze subsidies. Hoe motiveren zij hun medewerkers om van deze subsidies gebruik te maken? Tenslotte gaat hij in op de vraag hoe je medewerkers stimuleert van deze regelingen gebruik te maken.

12:25 – 12:30 Afsluiting

 

Inschrijven voor de Actualiteitenochtend flexbranche (online)? Direct inschrijven
Wil jij op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks updates en artikelen over de arbeidsmarkt.