Alles wat je wilt weten over de inlenersbeloning (+3 tips!)

Denise Brijan 11 juli 2023 4 min
Categorie: Wet & Regelgeving

De uitzend-cao is een van de lastigste cao’s om mee te werken. Het heeft namelijk een aantal ingewikkelde onderdelen. Deze mogen dus wel wat gemakkelijker uitgelegd worden. Wij zetten voor jou graag alles duidelijk op een rij. Met in dit artikel: de inlenersbeloning.

Wat is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning is een belangrijke term uit de uitzend-cao van de ABU en NBBU. De inlenersbeloning is een afgeleide van het loonverhoudingsvoorschrift uit de WAADI. Deze regeling zorgt ervoor dat uitzendkrachten hetzelfde salaris verdienen (en ook daadwerkelijk krijgen) als vaste personeelsleden van de opdrachtgever. Zo worden werknemers gelijk betaald voor hetzelfde werk.

De 10 componenten van de inlenersbeloning

De inlenersbeloning bestaat uit tien componenten. Dit zijn:

 1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting;
 3. alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk;
 4. initiële loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever;
 5. kostenvergoedingen: per 1 juli 2023 horen alle kostenvergoedingen tot de inlenersbeloning volgens de ABU-cao, artikel 16 lid 1 sub e;
 6. periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald);
 7. vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt);
 8. eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering (geen periodiek repeterende uitkeringen);
 9. thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd;
 10. vaste eindejaarsuitkeringen (hoogte, tijdstip en voorwaarden zoals bij de opdrachtgever bepaald).

Deze componenten moeten allemaal meegenomen worden bij het vaststellen van de inlenersbeloning. Hiervoor heb je dus informatie nodig van de opdrachtgever.

inlenersbeloning

Waarom moet je de inlenersbeloning uitvragen?

Het is belangrijk als uitzendprofessional dat je de inlenersbeloning uitvraagt en goed toepast. Allereerst omdat dit wettelijk is vastgelegd in de WAADI, om verschil tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan. Maar ook omdat je bij de verkeerde toepassing van de inlenersbeloning met terugwerkende kracht alsnog het juiste loon moet betalen aan de uitzendkracht en eventueel een boete moet betalen. Daarnaast wil jij natuurlijk dat jouw uitzendkrachten eerlijk worden betaald.

Wat gaat vaak fout bij de inlenersbeloning?

Er zijn een aantal dingen die vaak mis gaan als het gaat om de inlenersbeloning. Bijvoorbeeld:

 • Het tewerkstellen van de uitzendkracht zonder informatie van de opdrachtgever
 • Het zelf opzoeken van beloningsgegevens in de cao van de opdrachtgever
 • Niet per terbeschikkingstelling uitgaan van de informatie van de opdrachtgever
 • Onjuist uurloon
 • Verkeerde functie of functiegroep
 • Verkeerde toepassing van overwerk- en toeslagpercentages
 • Het niet doorvoeren van loonsverhogingen en periodieken

Wie is verantwoordelijk voor het loon van de uitzendkracht?

De opdrachtgever en het uitzendbureau zijn samen verantwoordelijk voor het loon van de uitzendkracht. Dat is in 2020 geregeld met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) middels een uitbreiding van de wet WAADI. De opdrachtgever is wettelijk verplicht om alle informatie doorgeven en de uitzender moet het goed toepassen. Daarnaast ben je als uitzender conform cao verplicht om uit ge gaan van de informatie van de opdrachtgever. Sommige opdrachtgevers denken dat ze klaar zijn als ze alleen het tarief hebben afgesproken, maar dat is niet waar. De enige manier om zeker te weten dat je alle informatie hebt, is door goed en volledig vragen te stellen aan de klant. Intercedenten zitten daar vaak niet op te wachten, omdat de opdrachtgever hiervoor meer moeite moet doen. Je kan dan wel eens stuiten op weerstand. Intercedenten zijn soms bang dat ze hierdoor de werknemer niet kunnen plaatsen. Het is dus belangrijk dat je als intercedent weet hoe je hiermee om moet gaan.

3 tips om de inlenersbeloning goed toe te passen

Omdat er nogal wat komt kijken bij het correct toepassen van de inlenersbeloning, geven we je 3 handige tips.

1. Vraag de informatie op tijd op

Als je de inlenersbeloning vanaf dat de uitzendkracht aan het werk gaat goed toe wilt passen, moet je op tijd de benodigde informatie opvragen bij de opdrachtgever. Dus niet pas als de uitzendkracht de volgende dag al aan de slag moet. Dat leidt tot ergernissen bij zowel de opdrachtgever als bij jou. Je kan de informatie bijvoorbeeld al opvragen op het moment dat je de vacature binnen krijgt.

2. Weet bij wie je moet zijn

Het klinkt logisch om de informatie op te vragen bij de contactpersoon. Vaak is dat de leidinggevende op de betreffende afdeling. Het probleem is alleen, dat hij of zij zich daar vaak niet mee bezig houdt. Daar kun je de informatie dus niet altijd (snel genoeg) krijgen. Het is daarom beter om deze gegevens op te vragen bij de HR-medewerker van de klant. Deze heeft de informatie waarschijnlijk zo voor je paraat. Dat scheelt tijd en ergernissen.

3. Houd je informatie up-to-date

Er kan tijdens een terbeschikkingstelling nog wel eens iets veranderen. Bijvoorbeeld doordat de cao van de opdrachtgever wijzigt. De opdrachtgever moet jou op de hoogte stellen van wijzigingen. Maar je moet er ook zelf achteraan. Daarnaast is het de taak van de uitzender om bij iedere terbeschikkingstelling de opdrachtgever te vragen om juiste informatie. Zorg dus dat je regelmatig checkt of jouw informatie nog klopt. Een makkelijkere manier om het overzicht te houden, is door een automatisch systeem in te zetten zoals Inlenersbeloning.com. Veel opdrachtgevers zijn hierbij al aangesloten. Jij vraagt digitaal uit en de inlener verstrekt. Daarnaast krijgt de inlener automatisch meldingen, om ervoor te zorgen dat alle informatie blijft kloppen.

Wil je meer weten over de inlenersbeloning en hoe je deze correct toepast? Volg dan de e-learning Inlenersbeloning, waarin je bijvoorbeeld leert hoe je verschillende loonberekeningen maakt. In minder dan een uur heeft de inlenersbeloning geen geheimen meer voor jou.

>