3 inspirerende voorbeelden van de huisvesting van arbeidsmigranten

Marco Hendrikse 23 februari 2023 5 min
Categorie: Arbeidsmigranten

Het Expertisecentrum Flexwonen heeft een publicatie samengesteld met tien inspirerende en creatieve wooninitiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland. De samenstellers van de publicatie willen graag laten zien hoe het wél kan. De huisvesting van arbeidsmigranten komt immers vaak lastig van de grond. Daarbij spelen weerstand en vooroordelen van bijvoorbeeld omwonenden een rol. Zoals ook dit voorbeeld voor de huisvesting van arbeidsmigranten (Fruitvillage) in Geldermalsen laat zien.

Er is veel aandacht voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De ABU bijvoorbeeld overhandigde haar plan Van goed naar beter op 22 februari 2023 aan Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook in dit plan is veel aandacht voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Drie initiatieven huisvesting van arbeidsmigranten

In dit artikel worden drie initiatieven uit de publicatie We merken er niets van belicht. Het goed huisvesten van arbeidsmigranten is prima te regelen. Bij deze wooninitiatieven zijn alle betrokkenen tevreden. De samenstellers van de publicatie merken op dat zelfs omwonenden in de meeste gevallen zeggen: ‘We merken er niets van.’

Tip! Lees ook: De droom van Han van Horen: Echt goede voorzieningen voor arbeidsmigranten

Flex Campus Hapert

In Hapert is een gebouw met 120 studio’s gebouwd, waar in totaal 240 arbeidsmigranten gehuisvest zijn. De bewoners zijn werknemers die via Metaal Flex bij bedrijven in de Kempen zijn gedetacheerd. Het gebouw staat op een campus met diverse voorzieningen, zoals winkel, sportvelden en parkeerplaatsen. Er is permanent een beheerder op het complex aanwezig.

Omwonenden

Dit initiatief is succesvol doordat bewoners uit de buurt betrokken zijn bij de planvorming. Eigenaar en investeerder Van Heugten Groep ontmoette bij de eerste presentatie van de plannen veel weerstand bij omwonenden. Die weerstand is tijdens diverse overleggen met de buurtcommissie weggenomen. Het uitgangspunt van Van Heugten was: de campus mag geen overlast veroorzaken. De beheerder van de campus stelt zich op als goede buur. Jan Kerkhofs, lid van de buurtcommissie: “Als er iets is, krijgen we een bericht van het beheer: er is een klacht binnengekomen en dat lossen we zus en zo op. En dan wordt het ook meteen opgelost. Ik vind het een heel prettige samenwerking.”

Gemeente

Ook de gemeente is positief over de samenwerking. Wethouder Fons d’Haens: “Als gemeente zouden we graag alle huisvesting voor arbeidsmigranten op dit kwaliteitsniveau krijgen. In onze regio is de Flex Campus een van de weinige initiatieven van deze schaal waarbij de gebouwen ook passend zijn opgezet en ingericht.” De wethouder roept dan ook andere gemeenten op om naar Haperts voorbeeld huisvesting van arbeidsmigranten te ontwikkelen.

Inspirerend voorbeeld huisvesting van arbeidsmigranten

De Flexcampus, inspirerend voorbeeld van de huisvesting van arbeidsmigranten

Logiescentrum Agriport

Uitzendorganisatie NL-Jobs realiseerde in Middenmeer een permanent logiesgebouw met 180 kamers voor 360 arbeidsmigranten. In het gebouw zit een winkel en er zijn diverse sportmogelijkheden. Op het terrein zijn 113 parkeerplaatsen. NL-Jobs investeerde bijna € 6 miljoen in dit project. Bewoners van het gebouw kunnen 24/7 bij de beheerder terecht voor vragen of bij problemen.

Omwonenden

Buurman Ron Zut realiseert zich goed dat arbeidsmigranten belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Hij is positief over het huisvestingsinitiatief. “Er zijn goede onderlinge contacten. Je hebt een gezamenlijk belang om de directe omgeving netjes te houden. Het onderhoud doen we met elkaar. Dat gaat prima. We ervaren geen overlast. En mocht er toch iets zijn: er liggen goede afspraken over het toezicht en beheer. En we hebben sowieso elkaars nummers. De lijnen zijn kort. Het zijn voor ons prima buren.”

Gemeente

Ook Lidia Pronk van de gemeente Hollands Kroon is positief. Ze benadrukt dat het bij de ontwikkeling van dergelijke plannen belangrijk is dat je meteen om tafel gaat met de initiatiefnemer en alle stakeholders. En natuurlijk ook zo snel mogelijk in gesprek met omwonenden. Een goed beheerplan neemt al heel wat scepsis weg. Pronk: “Bij discussies komt het beeld naar voren dat dit soort projecten altijd leidt tot overlast. Maar als je het proces met alle belanghebbenden goed doorloopt en er worden goede beheerafspraken gemaakt, blijkt het in de praktijk vaak echt mee te vallen.”

Lees ook: De huisvesting van arbeidsmigranten blijft uitdagend

Atik Village Roosendaal

Atik uitzendbureau realiseerde in Roosendaal een nieuw complex met 56 zelfstandige vijfkamerappartementen. Per appartement kunnen vier arbeidsmigranten gehuisvest worden, die over een eigen slaapkamer beschikken. Ze delen een woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen. Op het terrein zijn 130 parkeerplekken. Er is 24/7 een beheerder aanwezig.

Omwonenden

Buurtbewoner Anton Rademakers geeft toe dat hij overvallen werd door de plannen van Atik-uitzendbureau. “Dat wat je doorgaans ziet en leest over arbeidsmigranten maakte me argwanend.” Maar na een informatiebijeenkomst waarin een toelichting op de plannen werd gegeven, ging de knop om. “De toezeggingen die toen zijn gedaan en de afspraken die toen zijn gemaakt zijn door het uitzendbureau allemaal nagekomen. Bij de opening kregen we een uitnodiging en een rondleiding. Dat was fijn. Het telefoonnummer van de beheerder staat in mijn telefoon. Maar ik heb het nog nooit hoeven te gebruiken.”

Gemeente

Wethouder René van Ginderen is blij met een ondernemer als uitzendbureau Atik. Kwalitatief goede en veilige huisvesting moet de normaalste zaak van de wereld zijn. Atik Village is echt een voorbeeld van hoe het kan en moet. Van Ginderen: “Iemand die tegen mij zegt: het organiseren van goede huisvesting is moeilijk, kost tijd en heel veel gedoe. Tegen zo iemand zeg ik: nee! Ik vind dat bestuurders lef en durf tonen om te laten zien dat goede huisvesting mogelijk is en dat je ook naar arbeidsmigranten toe een warme welkome gemeente bent.”

Bestuurders van andere gemeenten raadt hij aan om zich goed te oriënteren en te kijken naar voorbeelden als Atik Village. En iedereen is welkom om zijn of haar licht bij hem op te steken. “Ik deel mijn ervaringen graag!”

Vooroordelen verdwijnen

Rode draad in deze verhalen is dus vroegtijdig en helder communiceren met belanghebbenden en omwonenden over plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De zorgen en bezwaren van omwonenden moeten echt gehoord worden en er moeten goede afspraken worden gemaakt. En na realisatie van de huisvesting blijken dan de vooroordelen te verdwijnen. De publicatie We merken er niets van is wat dat betreft een goednieuwsshow. Heb je plannen voor het huisvesten van arbeidsmigranten, dan is deze publicatie een rijke inspiratiebron.

>