10 inzichten voor recruiters en recruitment marketeers uit het Digital 2022 report

Marco Hendrikse 17 maart 2022 4 min
Categorie: Recruitment

In de door recruiters veelgelezen nieuwsbrief Recruiting Brainfood van Hung Lee wordt verwezen naar een rapport van social mediaplatforms Hootsuite en We are social. Recruiter Hung Lee prijst het rapport als volgt aan: “The Digital 2022 report is out and is a must read / download for anyone who cares about consumer behaviour, candidate experience, employer branding or recruitment marketing.” Het rapport staat inderdaad tjokvol interessante informatie en overzichtelijke grafieken en afbeeldingen.

In dit artikel de tien meest opmerkelijke bevindingen uit het rapport, waar je als recruiter of arbeidsmarktcommunicatie-professional rekening mee moet houden.

Vergrijzende (beroeps)bevolking

Als eerste dit overzicht van de mediane leeftijd (50% is jonger, 50% is ouder) per land. Confronterend! In Japan ligt de mediane leeftijd tegen de 50 jaar. En Italië, Portugal en Griekenland zitten daar net achter. Maar ook in Nederland is de bevolking relatief oud, met een mediane leeftijd van 43,6 jaar. Je ziet hier het probleem van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt goed in beeld gebracht. Een flink vergrijzende beroepsbevolking die vervangen moet gaan worden. In Kenia en Nigeria speelt dat probleem in ieder geval totaal niet.

Mediane leeftijdsverdeling

Podcast voor employer branding

Het luisteren naar podcasts neemt in populariteit toe. Steeds meer organisaties ontdekken de podcast om een specifiek publiek te bereiken. Organisaties gebruiken de podcast onder andere voor employer branding. Ze kunnen er een kijkje achter de schermen mee geven. De AIVD gaf zelfs inzicht in een functie met haar podcast De Dienst. Ruim 15% van de Nederlandse bevolking tussen 16 en 64 jaar luistert wekelijks naar een podcast.

Lees ook: 7 verrassende voordelen van podcasts voor recruitment en employer branding

Podcast voor employer branding

Werven via sociale media

Dagelijks wordt heel wat tijd aan sociale media besteed. Ook in Nederland. Al blijft de Nederland met een dagelijkse tijdbesteding aan sociale media van 1 uur en 21 minuten ver achter bij de meeste andere landen in dit onderzoek. Ten opzichte van het wereldwijde gemiddelde blijven overigens alle Europese landen wat achter. Toch is de tijd die hieraan besteed wordt dagelijks indrukwekkend. Social media kanalen kunnen daarom prima ingezet worden voor het werven van personeel, bijvoorbeeld door social media advertising in te zetten.

Dagelijkse tijd besteed aan social media

Netwerken via social media

In contact blijven met familie en vrienden is de belangrijkste reden om sociale media te gebruiken. Ook het lezen van nieuws, op de hoogte blijven en nieuwe dingen ontdekken zijn belangrijk. Bijna een kwart van de gebruikers zet sociale media in voor werkgerelateerd netwerken.

Belangrijkste redenen om social media te gebruiken

Sociale media voor onderhouden zakelijke contacten

Natuurlijk worden sociale media met name gebruikt om met vrienden en familie in contact te blijven en voor het volgen van beroemdheden, zoals zangers en acteurs. Toch zijn sociale media ook relevant voor zakelijke contacten, zo geeft 20% aan. Daarnaast worden ook bedrijven expliciet gevolgd. Dat kan natuurlijk ook zomaar omdat je geïnteresseerd bent om er te werken.

Typen social media die gebruikt worden

Werkgerelateerd social media-gebruik

Sociale netwerken worden zeker ook gebruikt voor werkgerelateerde activiteiten, zoals netwerken en onderzoek. In Nederland geeft 12% van de 16 tm 64-jarigen die aangeven actief te zijn op sociale media aan dat dat werkgerelateerd is.

Gebruik van sociale media voor werkgerelateerde zaken

LinkedIn heeft een hoog bereik

Nederlanders, zo blijkt uit diverse onderzoeken, zijn wereldkampioen LinkedInnen. De helft van de Nederlandse beroepsbevolking, circa 5 miljoen mensen, is actief op dit zakelijke sociale netwerk. Met adverteren op LinkedIn bereik je dan ook een groot deel van de middelbaar en hoger opgeleiden. Natuurlijk zijn bijvoorbeeld IT-ers juist niet meer actief op LinkedIn, omdat ze teveel gespamd werden. Maar het blijft toch een belangrijk medium bij het zoeken en benaderen van (potentieel) nieuwe medewerkers.

LinkedIn-advertenties hebben groot bereik

Werk- en carrièregerelateerde hashtags

Helaas zijn in dit onderzoek alleen Engelstalige hashtags op LinkedIn meegenomen. Toch geven deze een goede indicatie. LinkedIn is een belangrijke bron van nieuws en kansen op het gebied van werk en carrière. Zo staat #humanresources op nummer 4 van meesgevolgde hashtags, #carreers op 11 (met 22,5 miljoen volgers), #personaldevelopment op 28 (14,7 miljoen volgers) en #joberviews op 30 (14,3 miljoen volgers).

Hashtags voor loopbaan, carrière en recruitment

Kansen voor employer branding

Ruim de helft van de Nederlanders tussen 16 en 65 jaar doet online onderzoek naar bedrijven en merken. Voor employer branding is dit een interessant gegeven. Zeker als je er vanuit gaat dat ‘het merk’ en het employer brand in elkaars verlengde liggen.

Online merken checken

Video’s voor scholing

Tenslotte nog een feit waar we als opleider niet omheen kunnen: online video kijken om iets te leren. In vergelijking met de rest van de wereld valt het kijken van educatieve video’s in Nederland wat tegen. Echter, nog altijd kijkt een kwart van de Nederlanders wekelijks een educatieve video. Ook als recruiter kun je op dit gegeven inspelen. Zo kun je met educatieve video’s een doelgroep met jou als werkgever kennis laten maken. Of je kunt deze video’s inzetten om een talentpool aan je te binden.

Video als bron om te leren

Het Digital 2022 report toont het nog maar eens aan: de online mogelijkheden, ook voor recruiters, zijn eindeloos. Maak daar gebruik van!

Bron: Digital 2022, Hootsuite, We Are Social

>