Hoe kunnen we helpen?

WVLBZ (Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte)

Betekenis van WVLBZ

Op 1 januari 2004 werd de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte ingevoerd. Krachtens deze wet zijn werkgevers verplicht om zieke werknemers maximaal 2 jaar (104 weken) loon door te betalen als zij tijdens hun arbeidsovereenkomst niet kunnen werken vanwege ziekte.

Hoogte doorbetaald loon

Het door werkgevers doorbetaalde loon is het eerste jaar tenminste 70% van het laatstverdiende loon, maar minimaal het Wettelijk Minimumloon. Het tweede jaar 70% van het loon. Hierbij mogen maximaal 2 wachtdagen worden gerekend. Op deze dagen krijgt de werknemer dan geen loon.

Beëindiging arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, komen in de Ziektewet (ZW) en houden deze ziektewetuitkering tijdens ziekte tot max 104 weken.

Wet VLZ

Deze wet staat ook bekend als de wet VLZ. De Wet Verlengde Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Sociale verzekeringen | VLZ | Ziektewet 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.