Hoe kunnen we helpen?

Weigeringsgrond WW

Betekenis weigeringsgrond WW

Als een werknemer recht heeft op WW, kan het UWV bepalen dat er een weigeringsgrond van toepassing is waardoor de WW-uitkering niet wordt toegekend. Er bestaat dan al wel recht op WW, maar je het iets gedaan waardoor je dit recht hebt verspeeld. Bijvoorbeeld: als de werknemer zelf ontslag heeft genomen en dus verwijtbaar werkloos is, zich te laat heeft ingeschreven bij het UWV of onvoldoende tracht werk te zoeken.

Vereisten aanvraag ww-uitkering

Een werknemer moet aan de volgende eisen voldoen. Anders kan het UWV een aanvraag voor een ww-uitkering weigeren:

  • Een medewerker is verzekerd voor werkloosheid. Dat is meestal zo als de werknemer bij een werkgever in dienst is of was. 
  • De medewerker 5 uur of meer werk per week verliest en geen geen recht meer heeft op loon over die uren. 
  • De werknemer moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk.
  • De werknemer heeft in de laatste 36 weken voordat deze werkloos werd minstens 26 weken gewerkt. 
  • Een werknemer is niet door eigen schuld werkloos geworden.
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>