Hoe kunnen we helpen?

Vervroegde IVA-uitkering

Betekenis van Vervroegde IVA-uitkering

De IVA-uitkering (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is een onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Na 2 jaar ziekte wordt beoordeeld of een werknemer hiervoor in aanmerking komt. Maar soms is het al heel snel duidelijk dat de arbeidsongeschiktheid zodanig is dat de werknemer niet meer kan werken, ook niet in de toekomst. Bijvoorbeeld als er sprake is van een ernstige ziekte, of na een ongeval. De werknemer kan dan vervroegd (vanaf 3 weken ziekte) een WIA-aanvraag doen bij het UWV, om in aanmerking te komen voor een IVA-uitkering.

Voorwaarde is dat de bedrijfsarts of arbodienst verklaart dat de werknemer niet meer kan werken en niet meer beter wordt. Als de aanvraag wordt toegekend moet de werkgever nog steeds 104 weken loon doorbetalen, maar de IVA-uitkering die de werknemer ontvangt mag van het loon worden afgetrokken. De werkgever hoeft geen verplichte re-integratie inspanningen te doen zoals voorgeschreven in de Wvp (Wet verbetering poortwachter).

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>