Hoe kunnen we helpen?

Vermogenstoets

Betekenis van vermogenstoets

Bij het bepalen of je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, wordt een vermogenstoets gedaan. Hierbij wordt door de gemeente rekening gehouden met het eigen vermogen of dat van een eventuele partner tot aan een bepaald bedrag. Het eigen vermogen dat boven dit bedrag uitkomt moet eerst worden opgemaakt (‘opgegeten’), voordat je een bijstandsuitkering kan ontvangen. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook een auto. De waarde van een eigen huis valt tot een bepaalde grens ook onder eigen vermogen.

Heb je meer vermogen dan maximaal is toegestaan om nog bijstand te krijgen (de wettelijke grens)? Dan wordt ervan uitgegaan dat je daarmee in je levensonderhoud kunt voorzien. Je hebt dan geen recht op bijstand totdat je dit surplus vermogen aan je levensonderhoud hebt besteed. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>