Hoe kunnen we helpen?

Stilzwijgende verlenging arbeidsovereenkomst

Betekenis van Stilzwijgende verlenging arbeidsovereenkomst

Dit is een term die je tegen kan komen in het kader van een arbeidsovereenkomst. Er is sprake van stilzwijgende verlenging als na het aflopen van een arbeidsovereenkomst er geen nieuwe overeenkomst is gesloten en de werknemer toch blijft werken. 

Een stilzwijgende verlenging komt wel eens voor omdat niet alle werkgevers in de gaten hebben wanneer een tijdelijk arbeidscontract eindigt.

Als de werknemer dit aan kan tonen, kan hij aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst met dezelfde voorwaarden en duur van zijn laatste arbeidsovereenkomst met een maximum van een jaar.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsovereenkomst | Bepaalbare duur 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>