Hoe kunnen we helpen?

SEU (Stichting Examens Uitzendbranche)

Betekenis van Stichting Examens Uitzendbranche

Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) is het onafhankelijke exameninstituut in de flexbranche. De belangrijkste doelstelling van de SEU is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en het niveau van de flexbranche. Dit wordt gedaan door het opstellen en afnemen van examens.

SEU formuleert in overleg met de branche eindtermen. Zelfstandige opleiders ontwikkelen de opleidingen die aansluiten bij de eindtermen. Ook verzorgen sommige werkgevers in de flexbranche zelf (interne) opleidingen. Het SEU-diploma Uitzendprofessional of Backofficeprofessional biedt opdrachtgevers en uitzendkrachten of payrollmedewerkers extra zekerheid over de kwaliteit van uitzend- en payrollorganisaties en hun medewerkers.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Payroll | SEU-examen | Uitzendprofessional

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>