Hoe kunnen we helpen?

Plusregeling Stipp pensioen

Betekenis van Plusregeling Stipp pensioen

De plusregeling van het Stipp pensioen is een onderdeel van de pensioenregeling voor flexwerknemers. De plusregeling start verplicht na 52 gewerkte weken en is voor flexwerknemers van 18 jaar en ouder.

Elke maand wordt er geld op een beleggingsrekening gestort. Stipp belegt dit geld voor je. Het ingelegde geld en het resultaat is samen het pensioenkapitaal. Als je met pensioen gaat, koop je met het pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering.

In de plusregeling betaal je de premie voor het pensioen samen met je werkgever. In de plusregeling bouw je meer pensioen op dan in de basisregeling en hebben naast gehuwden en geregistreerde partners ook samenwonenden recht op partnerpensioen. Daarnaast blijf je in de plusregeling (onder voorwaarden) pensioen opbouwen als je tijdens je dienstverband arbeidsongeschikt wordt.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Basisregeling Stipp pensioen | Pensioenopbouw | StiPP

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>