Hoe kunnen we helpen?

Pensioenopbouw

Betekenis van Pensioenopbouw

Door deel te nemen aan een pensioenregeling via een werkgever en premie te betalen wordt pensioen opgebouwd voor een werknemer. Hierdoor krijg je als gepensioneerde werknemers een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering. 

De pensioenpremie die betaald moet worden wordt vaak deels door je werkgever betaald en jij betaalt dan de rest via je (bruto)salaris. Sommige werkgevers betalen de gehele pensioenpremie voor hun werknemers. En andere bedrijven bieden een pensioenregeling aan waarbij je zelf de premie moet betalen. Hoeveel pensioen je opbouwt hangt af van jouw persoonlijke situatie en pensioenregeling. Bij de berekening van de hoogte wordt de AOW-uitkering meegeteld. Je pensioenleeftijd staat in je pensioenregeling als standaardpensioenleeftijd.

Meestal bouw je pensioen op tussen je 21e en de pensioenleeftijd. Soms is er sprake van onvolledige pensioenopbouw. Zo’n pensioengat komt bijvoorbeeld door periodes van werkloosheid, het werken bij een werkgever zonder verplichte pensioenregeling, of omdat je met vervroegd pensioen bent gegaan. 

Alle werkgevers in de uitzend-, en/of detacheringsbranche zijn verplicht aangesloten bij het pensioenfonds van de StiPP.

Downloads

https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/pensioenregister/

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

AOW | StiPP | Plusregeling Stipp pensioen | Vervroegd pensioen

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>