Hoe kunnen we helpen?

Vervroegd pensioen

Werknemers die eerder willen stoppen met werken dan de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen vervroegd met pensioen gaan. Veel pensioenfondsen hebben hier regelingen voor. Het betekent dat de periode tot AOW wordt overbrugd door de (voor de betreffende werknemer) opgebouwde pensioenregeling eerder te laten ingaan. Dit gaat dan ten koste van de hoogte van de pensioenuitkering. Een andere mogelijkheid is om het eigen vermogen te gebruiken als financiële overbrugging.

Het recht op een AOW-uitkering ontstaat bij het bereiken van de wettelijke AOW-gerechtigde leeftijd.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>