Hoe kunnen we helpen?

PBM (Persoonlijke Beschermings-Middelen)

Betekenis van Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn middelen die gebruikt worden voor beroepen waar risico’s aan verbonden zijn. Bijvoorbeeld een helm, veiligheidsschoenen of gehoorbescherming. Deze middelen zijn bedoeld om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Volgens de Arbowet moeten persoonlijke beschermingsmiddelen gratis worden verstrekt door werkgevers aan werknemers.

Wel mag een werkgever borg vragen voor het gebruik. Ook moet de werkgever zorgen voor goede voorlichting over het gebruik en het onderhoud van de beschermingsmiddelen, of de PBM nu wettelijk verplicht zijn of niet.

Bedrijven moeten in hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de persoonlijke beschermingsmiddelen beschrijven. De werkgever en werknemer bepalen samen welke persoonlijke beschermingsmiddelen er nodig zijn. Dit omdat werknemers vaak de kennis en ervaring hebben om te weten welke middelen zij nodig hebben om gezond en veilig te kunnen werken.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ARBO-wet | RI&E

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>