Hoe kunnen we helpen?

Overeenkomst van opdracht

Betekenis van Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht is een vorm van een overeenkomst tot arbeid, maar is geen arbeidsovereenkomst. Hierbij spreekt de ene partij af een dienst te verrichten voor de andere partij. Denk aan een makelaar die je helpt bij de aankoop van een woning, of het werk van tekstschrijvers.

Een opdrachtnemer neemt dus een opdracht aan van een opdrachtgever. Die opdracht moet het verrichten van werkzaamheden inhouden. De opdrachtnemer moet de opdracht zelf uitvoeren, tenzij blijkt uit de opdracht dat hij de opdracht door anderen mag laten uitvoeren. De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen.

Een overeenkomst van opdracht lijkt een beetje op een arbeidsovereenkomst, maar er zijn verschillen. Zo mag er bij een overeenkomst van opdracht geen gezagsverhouding zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsovereenkomst | Overeenkomst aanneming van werk

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>