Hoe kunnen we helpen?

Overeenkomst aanneming van werk

Betekenis van Overeenkomst aanneming van werk

Een aannemingsovereenkomst is een vorm van een overeenkomst tot arbeid, maar is geen arbeidsovereenkomst. Hierbij spreekt de ene partij af werk van stoffelijke aard (iets dat je aan kan raken) te verrichten voor de andere partij. Denk aan een aannemer die de badkamer komt verbouwen.

De aannemer is bevoegd om het werk uit te besteden aan bijvoorbeeld een onderaannemer. Hij hoeft niet (tenzij anders is afgesproken) zoals bij de arbeidsovereenkomst zelf het werk uit te voeren, al mag dat wel. Uiteindelijk blijft de aannemer wel verantwoordelijk voor het geleverde werk.

Net als bij een overeenkomst van opdracht, mag de opdrachtgever de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Een aannemer mag dat niet.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsovereenkomst | Overeenkomst van opdracht

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>