Hoe kunnen we helpen?

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Betekenis van Opzeggen arbeidsovereenkomst

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst is een manier om de arbeidsovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. Zowel de werknemer als de werkgever kan een arbeidsovereenkomst opzeggen. 

De werknemer moet hierbij de opzegtermijn uit de overeenkomst in acht nemen. De werkgever moet toestemming middels een ontslagvergunning vragen bij het UWV voordat hij de arbeidsovereenkomst mag opzeggen. Dit is om bedrijfseconomische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De opzegtermijn die voor werknemer en werkgever geldt, staat vaak in het contract of in de collectieve arbeidsovereenkomst. Er zijn aparte voorwaarden voor het opzeggen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsovereenkomst | Ontslagvergunning | Opzegtermijn

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>