Hoe kunnen we helpen?

Nederlandse Arbeidsinspectie

Betekenis van Nederlandse Arbeidsinspectie

Dit is de inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze dienst houdt toezicht op de naleving van regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, gevaarlijke stoffen, illegale tewerkstelling, beloning, etc.

Ook houdt dit ministerie toezicht op de wetten: WML, WAADI, Arbowet, ATW, WAV en WAS, maar ook op naleving van cao’s. In de praktijk kan jouw flexonderneming of de opdrachtgever een controle krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Nederlandse Arbeidsinspectie bepaalt aan de hand van risicoanalyses, externe onderzoeken en politieke besluiten ieder jaar de belangrijkste punten van haar activiteiten. Deze worden vastgelegd in een jaarplan.

Voorheen heette de Nederlandse Arbeidsinspectie de Inspectie SZW.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Inspectie SZW | Arbowet | CAO | SZW (ministerie) 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>