Hoe kunnen we helpen?

MUP arbeidsovereenkomst (Met Uitgestelde Prestatieplicht)

Betekenis van arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP)

Dit is een flexibele arbeidsovereenkomst waarin een oproepclausule is opgenomen. De werkgever hoeft dan alleen loon uit te betalen als er een oproep is gedaan en deze is aanvaard. 

Verplichtingen voor werkgever en werknemer

Op 1 januari 2020 is de WAB ingevoerd, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De WAB richt zich op de oproepovereenkomst. De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, ofwel MUP, is een oproepovereenkomst.

Kijk voor meer informatie bij ‘oproepovereenkomst‘ en ‘WAB‘.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsovereenkomst | Minimale betaling bij oproep

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>