Hoe kunnen we helpen?

Loonbeslag

Betekenis van Loonbeslag

Bij loonbeslag wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het salaris of de uitkering van een werknemer. Dit is meestal het geval als deze niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen. 

Het loonbeslag wordt door een deurwaarder uitgevoerd. Deze moet eerst toestemming krijgen van de rechter. Gaat het om een overheidsorgaan dan is tussenkomst van een deurwaarder niet nodig. De werkgever wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het loonbeslag en is verplicht hier gehoor aan te geven. De werkgever dient tijdens het beslag het loon tot het bedrag van de zogenoemde beslagvrije voet aan de werknemer uit te betalen. Dit is 90% van de voor die persoon geldende bijstandsnorm.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Beslagvrije voet | Bijstandsnorm

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>