Hoe kunnen we helpen?

Beslagvrije voet

Betekenis van Beslagvrije voet

Dit is het minimumbedrag waarop je recht hebt om in je levensonderhoud te voorzien. Met dit minimumbedrag moet rekening gehouden worden bij het vorderen van bijvoorbeeld een loonbeslag of het verrekenen van een belastingschuld. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van o.a. het inkomen, de gezinssamenstelling en de bijstandsnorm.

De beslagvrije voet is dus niet voor iedereen gelijk. De basis voor je beslagvrije voet is 90% van de bijstandsnorm. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Je werkgever of de uitkerende instantie moet hieraan meewerken.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Bijstandsnorm | Loonbeslag

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>