Hoe kunnen we helpen?

Legitimatiebewijs

Betekenis van Legitimatiebewijs

Dit is een document waarmee een persoon kan aantonen dat hij ergens terecht aanspraak op maakt. 

Bijvoorbeeld: met een pinpas legitimeert iemand zich bij de betaalautomaat als de houder van een rekening. Een OV-chipkaart zegt dat iemand houder is van een geldig reisrecht. Ambtenaren die belast zijn met toezicht of opsporing dragen verplicht een legitimatiebewijs.

Een legitimatiebewijs bevat vaak een foto, de naam van de houder, de naam van de instantie die het legitimatiebewijs heeft uitgevaardigd en een korte omschrijving van hetgeen waarop iemand aanspraak kan maken. Soms bevat het nog de geboortedatum en het geslecht van de houder.

Een legitimatiebewijs is niet hetzelfde als een identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs zegt iets over wie deze persoon is (persoonsgegevens en kenmerken).

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Identiteitsbewijzen | OV-jaarkaart | Persoonsgegevens

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>