Hoe kunnen we helpen?

IOAW (Inkomensvoor-ziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers)

Betekenis van Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

Een IOAW-uitkering is een uitkering voor werkloze ouderen tussen de 50 en de 60 jaar met een arbeidsverleden, die anders in de Participatiewet terecht zouden komen. 

De IOAW voorkomt dat ouderen eerst hun eigen vermogen moeten opmaken, zoals in de Participatiewet door de vermogenstoets. Vanwege hun leeftijd komt deze doelgroep minder snel weer aan een baan om dit vermogen aan te vullen. Sinds de invoering van de WIA vallen arbeidsongeschikte werknemers niet meer onder de IOAW. De naam is echter wel behouden.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Participatiewet | Vermogenstoets | WIA

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>